Elitniy jaylar.

gyzlar,oglanlar hemmäňize salam!!!
men köne absxx90.

sizden möhüm bir zat bilmek isleyän.türkmenistan-da aşgabat-da yaşayanlara bilyändir şuny.doly ve dogry yazmagyňyzy haýyşt etyärin.men 7 ýyldan bäri yevropada yaşayan, indem şo taýynyňam oglanyny durmyşa çykjak bolyan.bizem aşgabadyň elitnyý jaýlaryndan aljak bolyarys velin,...

Dowamy »

3887 88
Köneler, 10 years ago