Türkmen mekdepleri-okuwçylar-kemçilikler

Salam gadyryly talyplar.com şu wagt bir problemajyk kellä geldi, siz bilen bölüşäýin diýidim we siziň ol hakda pikirleriňizi diňlejek...
türkmen mekdeplerini nähili problemalar bar? näme düzetmeli?
1. sapakdan gaçýan köp, näme üçin, nädip düzedip bolar? bor 10na ýetilende uçurymlar aprelden soň okuwa gelenok welin, arada 6-7 nji klas...

Dowamy »

2734 40
Köneler, 10 years ago