Owadan gyzmy,akylly gyz?

bir gyz bar sadadan owadan, özüne seretyan,geyinmani, halayan.daş töweregindakileri alçak göwünliligi bilen özüne çekyan.akylyda özüne gerek ölçegde bar.gezmani,alyş-veriş yapmany,in son model telefon götermani halayan gyz...

beyleki gyz gaty sada spor geyinya gözündede äynek.no diysen akylly,köp wagtyny okamak,bir zatlar öwrenip taz...

Dowamy »

1961 67
Köneler, 11 years ago


Tomus kanikuly!

salam agzalar menem saytyn taze agzasy!tomus kanikulam geldi!egzamenlerem hudaya şükür geçirdik! indi azjyk dynç alaysagam boljak.:) her kim bir yarlarik gezmane gityar siz bu yyl nirelere gitmegi düşünyaniz?belkide maslahat berersiniz haysy yurda,niresine gitmelidigini?

Dowamy »

2059 85
Köneler, 11 years ago