Bır yarysh gechırmegı yuregıme duwdum.Sebabı hem bar.Shu wagtky yashlaryn yagny sızın kop kıtap okayandygynyzy test edıp gorjek bolyan. Kım kop okapdyr. Bu yerde dıne kıtabyn adyny-awtoryny yazsanyz bolany. her kım okan kıtabynyn bashynda ıne shular yaly san alamatlaryny goysalar son sanamak ansat bolar. Sızı yarysha chagyryan yaryshyn bayragy "berekelladyr"

Köneler, saylanan2 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir