Turkmen intim

Bagyslan, tema birhilirak. Yone men internetda turkmen porno bar diyip estdim. Chynmyka shol?

p.s. I am girl...

chyn bolsa mana linkini berayin, sagbolun!

Dowamy »

1689 9
Köneler, 10 years ago


Internetden mugt sms

salam talyplar!
gayrat edip, mana internetden mugt sms ugradyp bolyan sayt bar bolsa yazayin! hokman gerekdi, komek etseniz yaman gowa bordy...sag bolun!

Dowamy »

2007 39
Köneler, 11 years ago


AdminPraise Joomla

Salam talyplar! Sizden komek gerek! AdminPraise for Joomla nireden download etse bolar mugtyna (free). Sayt bilseniz gayrat edip goybersenizlan! sag bolun!

Dowamy »

1400 5
Köneler, 11 years ago


Azerbaijandaky atylysyk

Salam talyplar!

Bu habary esidip gaty gynandym! Azerbaijanyn Oil Academy-synda atylsyk bolup 8 towerek okuwcy oldi, 15 towerek yaralandy! Buna name diyjek? Bizin yurtlarymyzda on beyle zat yokdy, sonky dowur bolsa so zatlar kopelyar? Sebabi nameka?

http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=13893633&PageNum=0

Dowamy »

1376 4
Köneler, 12 years ago


Obama Arabystanyn King-na bas egdi??!!

Salam talyplar...su gun CNN gorup otyrdym welin, Obama Arabystanyn King-na bas egdimi diyip gorkezip bilen zatlaryny gorkezdiler?? Onsonam name ucin bas egdika diyip yurege dusdiler...seyle skandal doretmek hokmanmay su yagdayda?? bas egen bolsa gowy zat, name sylayandyr-da? siz nahili pikir edyaniz??

ine su yerde
http://www....

Dowamy »

1261 3
Köneler, 12 years ago


Londondaky yokary okuw jaylary

Salam hemmanize...mana kyn gormeseniz Londondaky "undergraduate" okuwlary yazyp bilmeersinizmi...esasanam arzanyrak hemem "Business Administration" ya-da Halkara Gatnasyklary okar yaly yokary okuw jaylary...sol okuwlaryn saytlaryny goyberseniz hasam gowy bolardy...bir dostuma gerek oran zerur...sag-ja bolun, tanryyalkasyn hemmmanize!

Dowamy »

1850 10
Köneler, 12 years ago


Turkmenbashy hacan Turkmen elipbiyini (alphabet) uytgetdi?

Salam talyplar,
hemmanizin okuwlarynyz gowumy! mende bir sorag bardy kyn gormeseniz, Turkmenbashy hacan turkmen elipbiyini uytgetdi? (from cyrillic to latin). Bilyan samsygrak sorag yone mana gereklidi, su hakda internetde info bar bolsa gayrat edip aydyn! (preferably english sites)Sag bolun onda!

Dowamy »

1324 9
Köneler, 12 years ago


Ruhnamany download edip bolyarmy?

Salam talyplar!!

Aranyzda mumkin bilyan bardyr, Ruhnamany internetden download/inderip bolyarmy komyutera!Eger bolyan bolsa, hayys yazyp owredayseniz...dine Ruhnama dal, Turkmenbasyn beyleki kitaplary bolsa-da...sag-bolun!

Dowamy »

1207 0
Köneler, 12 years ago


OSCAR bayragy

Salam Talyplar!

8 sany Oscar bayragyna eye bolan "Slumdog Millionaire" filmi hakda nahili pikir edyaniz? Eger filmi goreniniz bar bolsa, haladynyzmy?

Dowamy »

1796 26
Köneler, 12 years ago


Dostuma Maslahat

Talyplar hemmanize salam!

Men dostum menden bir maslahat sorady welin, menem sizden sorayin diydim. Ol Valentin gununde gowy goryan gyzyny dususuga cagyryar. Dususyalar o gun, ertesi yene-de. Dostumam pikir edyar indi sol gyz on soygulisi bolarmyka diyip, yone hazir aydyar mana, gownune bolmasa o gyz ondan indi daslasyan yaly. Kan ja...

Dowamy »

1651 21
Köneler, 12 years ago


Internet arkaly turkmenistana mugt jan edip bolyarmy?

salam talyplar!!!
bu soragymy birhilirak gormeginiz hem mumkin welin, internetden mugt jan edip bolmayarmy? skype, voip olary barlap gordum yone olar mugt dal jan etyan yerinde internet bolmasa...pully jan etmek mana gymmadyrak dusyar...son ucin internetden mugt jan edip goreniniz bar bolsa, hayys owredin!!!!

Dowamy »

2130 29
Köneler, 12 years ago