şu gün amerikanyñ arizona ştatynyñ kazyýeti, arizonanyñ belli ganhoryna ýagny "arizon atyjysy" lakamy bilen tanalýan Džared Lofnera 7 ömür tussaglyk hem-de 140 ýyl azatlykdan mahrum edilme hökümi berildi. Onuñ etmişi, ýagny 2011-nji ýylyñ başynda, Tusson şäherindäki Arizon supermarketinde geçirilen politiki ýygnanşykda, olara tarap atan oklaryndan 6 adamyñ öldürilip, 13 adamyñam, şol sanda amerikan deputaty Gabriýel Giffords hem agyr ýaralanandygy aýdylýar. Džared Lofner bu eden etmişini özi boýun alandygy üçin prokuratura ondan 30 aýyplamanyñ aýyrylandygyny hem-de atuw jezasynyñ bermezligini nygtap kazyýetde çykyş edipdir. Garaz Džared Lofner ömürlik türmede, ondada 7 ömür hem-de 140 ýyl:) çeşme: www.ntv.ru

Köneler, makgush tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir