Ayalymyn shikayaty

kabir adam sohratlanyp baslasa
taslayar-da oz sowatsyz ayalyn
yanagy pudraly, dodagy renkli
bir gozele dikyar derrew hyyalyn.

Gazetlerde, radiyoda , jurnalda
gije-gundiz owyarsiniz Gamzady
birden ol hem meni oyunden kowup,
alyp gelaymesin samsyk bir zady...

Gunbe gunden artyar...

Dowamy »

1839 85
Köneler, 7 years ago


Koce supuryan adam

bilyanizmi meni, cagalar,kim men?
Kocaniz supuryan men subse bilen.
Ownuk kagyz,cilim,cuyse dowkleri,
posly banka,kone demir, sunkleri,
yyrtyk kowus,corek gabyllaryn men
yhlasly supurdim su subse bilen.

Dasap jygyldawuk galtagym bilen
kone esgileri, kone gazeti,
hapa-husurlardan daglar...

Dowamy »

1382 5
Köneler, 7 years ago


Nika yuzugi

Su yuzugi tanayarmyn,
zergar dostum,kone dostum?
O nenensi tanamayyn
men ony ozum yasapdym

bir nazenin gozel ucin
ol yuzugi buyrupdyn sen,
sonra bolsa sol gozelin
gujagyna giripdin sen.

Ay o gunler gecdi gitdi.
Ayaldan bijam cykmady.
Ol nazenin antyn yuwdup,
...

Dowamy »

938 10
Köneler, 7 years ago


Eneler har etman

yzymdan geldiler hemde diydiler
hazirin ozunde oynuze yuwur
atan demin sanap yatyr dysekde
yagdayy agyr

sobada yuwurdum oymuze tarap
uyam ylgap cykdy yuwas,yuwas,yuwas
kakamyn yanynda hazir ejem bar
cykyanca garas

minutlar gecip dur gije garalyar
gapydan jykladym ezizim...

Dowamy »

834 11
Köneler, 7 years ago