Essalawmaleýkim agzalar we myhmanlar !!!!! Menin bir meselam bar ol mesele 17 gun öñ goren duyshim gorkup turypdym dostlarym b.n bir obalykda gezyadik son olaryn hemmesi bir yeriga gityaler men bolsa yeke galyan dasharda otyrkam bir duye yanyma gelya menem ol duyeden gacyan (yogsam men realda duyeleri gowy goryana) nira barsam onumde dur men ol duyani oldurjek bolyanda elime pycak alyan yanyna baryp olduryanmikam usti bashym gara gan bolya son 1 ayagyny kesip zynyp goýberyande yzyma dostlarymyn yanyna gelsem yanky duye bir ayaksyz yenede onumde dur bir hili bolyanda gorkup turyan shondan son mende bir gorky bar men bir hili bashga bir dunya gidayjek yaly bolup durun yadymda biz kicirak wagtyk telewizorda bir kino gorupdim ol kinoda bir adam olya welin bir garry ayal onun gulagyna pyshyrdap sheýle diyya : " duyan yanyna barma, duyan jylawyny id diyseler almagyn " diyipdi shol kino yadyma dushse erbet bolyan ...... Mena erbet gorkyan shol duyshden saytyn agzalaryndan we myhmanlaryndan bir haýysh etjekdim men goren duyshimi garry ene atalardan sorap berayynda yorgydy nämekä myhmanlar ucin murat.1505@mail.ru jogaplara garashyan

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir