Adam psihologiýasyna goşmaça

Salam hemmelere! Menem siz bilen bilýänjämi paýlaşaýaýyn diýdim. Şu aşakdaky ýazanlam dogrumyka, baha beriň hany:

Käte ynsan öz pikir beýnisini gowşadýarda, oňa diň salýar... Mydama pikiriňi pugta saklap bolanok, oňada käte arkaýynlyk berip, öz duýgusynda synlap oturýar. Pikirler at çapyp, hezil edip keýpini görýär. Durmuşy ýagdaýlar...

Dowamy »

1823 8
Köneler, 8 years ago


Yene 10 ýyldan sonam gelermin?!

Meselem yene 10 yyl gecer ustumizden, her kim bir yere pytrap gider. Onki dostlar, tanyshlaram yiter gider. Sebabi bu internet, bu yerde kimler durup gecmeyar. Bir zady soramakcy sizden, eger yene 10 yyldan sonam bu sayta gelermisiniz hemde yazgylar yazarmysynyz?! Maksadym pikrinizi bilmekdi, galanam nesibedir!

Dowamy »

1421 50
Köneler, 8 years ago


Ertir.com

Ertir.com sayty name uçin gunelik yapylyarka.. Eyyam yarym ay bari serwer oz-ozuni doly ishledip bilenok. Bilemok, dashyndanam ol sayta ataka edilyarmi yada adminleri duzedishlik girizyarmi. Her zadynam oz yagysy bar diyen yaly, ozuni tanatman yone erkeksirap ol sayty bulap gidyanler kopeldi. Erkekçe yok heleydenem ejiz erkeksumaklar diyaymesen ol...

Dowamy »

5366 28
Köneler, 8 years ago


Haýysh!

Namuçin biz ozgan aydymyny yada sazyny alyp, oz aydymy yaly edip aydyp yoren bagshy-sazandalary gunakerleyas. Sebabi bu ozgan aydymy yada sazy. Egerde sen doreden aydym-sazyny biri senden sorashman aydyp yorse sen nahili gorersin? Bulam sheyle, kopler interneta ozleri zahmet çekip, zehinini sindirip goshgudyr, hekayalary yada taryhy maglumatlary ye...

Dowamy »

805 2
Köneler, 8 years ago


"Söýýän" diýmek

Bir zady soramakçy sizden, ýöne dogry düshüniñ!
Göwnüñ halap, bir gyzy arzuw edip ýörsüñ, shol gyza öýlenmek mydam hyýalyñda bar diýeli (bu hemmelerde bolýan ýagdaý) emma näbelli ýollar arkaly sen ol gyza ikiçäk gabat geleñok. Gabat gelseñem birden gönümel "men seni söýýän, halaýan" diýip bolanok. Indi meñ aýtjak bolýanym bir gyzy halap ýörk...

Dowamy »

1581 18
Köneler, 8 years ago


Ertiriñiz haýyrly bolsun!

Ertiriñiz haýyrly bolsun ildeshler!

Dowamy »

1006 11
Köneler, 8 years ago


Tanyshlyk

Salam talypcomçylar! Men bu sayta taze geldim, onem bilyardim kan gelen edemokdym. Bir tanshym talyplara registrasiya edip beripdi, login-parolyny bellap alypdym. Indem birki gunden bari girip okayan. Goryan welin gyzykly temalar barde hem kemlik edenok. Men ertircomda Yigdekçe lakamly agza. Eger kabul etseniz menem sizin aranyza howes bilen goshul...

Dowamy »

1394 39
Köneler, 8 years ago