Hemme agzalara myhmanlara yalkymly salam !!! Men ulanyan telfonymy yitirdim hemme zatlarym shol telfon b.n gitdi aý bolyada nesibamde yokdyrda ...... Wiy ozum b.n tanyshdyrmandyryna men GRIZLI agza , öñki telfonym bolmanson acarsozumi bilemok (unutdym) aý näme ynada men yenede oz dostlarymyn arasynda :-):-):-) öñki GRIZLI indi LUKMAN :-):-):-)

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir