Egzamenyñ öñ yanyndaky gijesagat 3-de professoryñ öyüne jañ gelyä. Professor oyaly-ukuly trubkany galdyryar: - Alyo! Diñleyän? - Näme yatyrsyñmy, haywan?! - ?! - A biz bolsa okayas... _ Oglan:salam!!! Gyz:name? Oglan:gowmy yagdaylan? Gyz:men seni tanayanmy? Oglan:men bay!!! Gyz:salam men Maral,18 yashymda tanshanmyz gowy boldy!!! Oglan:yok,yok men adym bay!!! Gyz:wiii bagyshla, men oglanlar bilen tanyshamakda poka!!! _ Oylemek ucin: agzy arassa, yuregi pyak, probegi bolmadyk, tenine sinek gonmadyk, hic kime bergisi bolmadyk, oglanyn ucodyna durmadyk, motory karobkasy calyshmadyk, Turke caga seretmage diyip gitmedik, sonam deport bolup gelmedik, sharawo?i sypmadyk, udar gormedik, klipa dushmedik, Kitayskiy funksiyalary bolmadyk gyz gozlyan...... _ 1 adam pul tapman 1 $ar alyp hat yazypdyr hudayjan 1 tin pulyp yok mana 100 mun manat goywer adresimen palan koce hayy$ diyip$ara haty danyp asmana ucyrypdyr$aram ucup gelip gayinin yanyna du$updir GAI alyp okap gorse $eyle zatlar yazyldurdiye gayam goy garyba komek edeyin diyip juwisini gorse 50 mun manat bardiye aybolya50 bolsada bereyindiyip beripdir ertesi yanky garyp yene hudaya hatyazya: hudayjan yene 100 gerek gayrat etyene yone gayydan uratma gecen gezegem 50 mun manadyny alypgaldyr )))))) _ iki sany türkmen amerikada,garaýagyzlaryň köçesinden geçip barýar ekenler.bir görseler çagalar bagy ýanyp dur diýýär.çagalara kömek etmegi maslahat edýärler:-men ýokardan çagalary oklaryn welin,sen gap diýip birinji oda girip çagalary ýokarda oklaýar welin,ikinji gapanok diýýär.ýene-de oklaýar gapanok.oklaýan soraýar:-näme üçingapaňok?gapmaly jogap berýär:-ýananlary zyňma!!! _ 5 sany yash oglan, stipendiyalaryny alyalar. Oturmaly edyaler. Bashy piwodan bashlaya, sonam gidyaler, arak, kognyak garaz gowy oturyalar. Birem bir yerden neshe tapyp gelyar. Munam chekyaler. Sagada seretseler dan atypdyr, okuwa gitmeli. Ustlerinibashlaryny duzedishdirip taxi tutmaga chykyalar. Wrode norm hemme zat. Hich zat bolmadyk yaljak. Munyaler bir taxa 5-isem, okuwa baryalar. Gidip baryalar, taxist oglanlan yuzune seredyar, yene yoluna seredyar. Oglanlaram hich zat bildirmejek bolup sereznyja oturlar. Biraz wagtdan taxist: - oglanlar, na bir zat chekdinizmay? Diyip sorayar. Olar: - yok agam, dash etsin, biz talyp, on yaly zat etmeyas. Taxist: -cheken bolayman oglanlar, chekene menzeyaniz. Oglanlar: yok agam, toba, bey diyme, gul yaly oglanlar biz. Taxist: tochnamy? Olar: tochna. Taxist: onda oglanlar, gayrat edip 4 sanynyz yzyna gechayinda'' diyipdir

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir