bir tanayanym bar, ol internetden gowy bashy chykyar. arada men kompumda oturyp, istorya seredip gorupdir, talyplary gorupdir, indem tutdy, men shol saydy yapjak diyip zordan yapma diyip hayisht edip yenede yuz donderyan, iki-uch sagat oturyp, yenede yapjak diyip tutyar. name uchin diysem, okap gorupdir, bir birlerine sogup yorler diyya, ay obshem halamadym diyya...

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir