1,2

Maslahat berin!

Dowamy »

946 35
Köneler, 7 years ago


1,2

salam talypcomcylar. Sizin başarjaňlygyňyzyň,iş
edip bilijiligiňiziň,ähli
arzuwlaryň hasyly,siziň
ukybyňyzyň çägi,beýniňiziň
pikir edip biliş çäginde
tamamlanýandyr!
Граница ваших
способностей и
возможностей,в пределах
ваших мыслей!
Eziz adamlar,men size
dünýäniň üýtgeşik...

Dowamy »

527 3
Köneler, 7 years ago


2,6

Sowda, gazanc

Dowamy »

647 7
Köneler, 7 years ago