J. bayron
söýginiň salan ýarsy hiç öldürmeýär, ýöne hiç wagt hem ýitmeýär.
w. şekspir
söýgi göz bilen dälde ýürek bilen seredýär. söýgi tebigatdan asyllylyk berilmedik adama hem ony bagyş edip bilýär.
n.berdyayew
söýgi durmuşyn köküdir. hudaý durmuşyn özüdir.
l. tolstoy
söýgi bizin durmuşymyzyň esasy däldir. söýgi hadysadyr sebap daldir.soygunin sebabi ozunde hudayyn ruhy esaslarynyn barlygyny duymakdyr.shol duygy hem soygi talap edyar we soyguni doredyar.
s. shamfor
soygi-ahli zady hakykat, ahli zady yalan bolan yeketak duygudyr. ol hakda nahili yalan aytsanam, ol hakykat bolup gorner
a. riwarol
ilki soygi, sonra nika: ilki yalyn, sonra tusse sizem bilyan soygi sozlerinizi yazyp mana goshant goshup bilersiniz

Köneler, heartbreaker tarapyndan 7 years ago
  0001 7 years ago
 • 0001
  Soygi. Dine bir taraply duygy. Bu duygy edil ot yalydyr. Dashda dursan usharsin. Has yakynda dursan yanarsyn.
  dushbije 7 years ago

 • biz soygi uçin
  dogulyandyrys
  belgiler: teman adyna ,
  nahili garayanyz
  söýgi biz ücin dogulýar
  Bahbit 7 years ago
 • kimden nameden nireden diyen soroglara jogap bolyan sozlere soygi diyilyar.

  Awtor: Bahbit
  hakykygyz 7 years ago
 • *shu soraga gezek gelende dymmaly bolyan*
  Awtor:hakykygyz
  Multyk 7 years ago
 • Söýgisiz dünýäni gözegiñe getirmek mümkin däl.
  Multyk
  heartbreaker 7 years ago
 • Birini yagny söyen adamyny unutjak bolmaklyk, ol barada mydama pikir edyanliğındir. Zenanlar erkeklere garanynda has güyclı söymage ukuply, erkekler bolsa hakyky dostluk gurmakda artykmaçlyga eyedir. Awtor: zan de labryuyer
  heartbreaker 7 years ago
 • Sóyun söylun, ynsan durmuşunda mundan gözel hic bır zat yok, bu dowamly bir bagtlylykdyr. Awtor: george sand
  heartbreaker 7 years ago
 • Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, olabilir ki, günün birinde sana düşman olur. Düşmanına karşı da aşırı gitme, olabilir ki, günün birinde dostun olur( hadis_i şerif meâli)
  Agent007 7 years ago
 • Soygu duygy gaygy bergi gorgi
  Makestm 7 years ago
 • Agnet007 dogry aytyan
  Makestm 7 years ago
 • Agnet007 dogry aytyan
  Agent007 7 years ago
 • Biri birine bergida
  Bravo 7 years ago
 • söýgi bn oýun etmäň dp maslahat berýän smaýliklar
  Agent007 7 years ago
 • Soygi nahar iyen yaly duygy
  Jemka91 7 years ago
 • Eger söymek isleseñiz we söýeniñizden hem öz söýgiñiz ýaly päk, dogry, tükeniksiz söýgi b_n jogap almak isleseñiz onda Rebbiñizi söýüñ! Ol bize has arassa soñsuz söýgisi b_n jogap berer.
  Awtor:Jemka91
  Younglord 7 years ago
 • söýginiň salan ýarsy hiç öldürmeýär, ýöne hiç wagt hem ýitmeýär.


  w. şekspir

  goldayan. Klasdas sen bn beter ylalasyan
  Younglord 7 years ago
 • söýginiň salan ýarsy hiç öldürmeýär, ýöne hiç wagt hem ýitmeýär.


  w. şekspir

  goldayan. Klasdas sen bn beter ylalasyan
  Friendship 7 years ago
 • http://wondrouspics.com/wp-content/uploads/2012/01/lov-wallpapers-large3.jpg
  SOYGI BAR! EGER, OL YOK BOLAYANDA-DA, OYLAP TAPANYNGA DEGYAN ZAT!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri