Maslahat

gowmysynyz agzalar? Mena yene sizden maslahat soramakchy. Men bir gyzy soyupdim, entegem soyyan. Ol gyzyn menden ayrylanyna 4 ay bolup gechdi. Men ony yzyna getirmek uchin name etmeli?

Dowamy »

809 4
Köneler, 8 years ago


Komek

salam agzalar. Gowmysynyz? sizden hayishim bar. Eger elinizde birazjyk (2000 3000usd) pul bar bolsa biznesin haysy gornushini ederdiniz?

Dowamy »

745 7
Köneler, 8 years ago


Söygi

salawmaleykim agzalar. Men bir gyzy söydum. 1yil mundan ona söygumi aytdym. Olam kabul etdi. Tomusda aramyza tow dushdi. Yone men bes etmedim. 3ay 4gun son ahyr mana yene dolanyp geldi. Men onun ejesi bilenem aram gowy. Karochi oyundakiler meni tanayalar. Shondada fewralyn 7sene yene menden ayryldy. Men ony sheyle söydum ol welin mana seni sòyemok...

Dowamy »

1277 17
Köneler, 8 years ago


Arenda kwartıra

salam agzalar! Mana sızın komegınız gerek.
Kwartıra tapyp bılyanınız yada pasrednık tanyshlarynyz bar bolsa yazayında. Arendaç.

Dowamy »

625 2
Köneler, 8 years ago


Gooooooooooooooooooolllllllllllllllll

porygaliya 7-0 dg.koreya

Dowamy »

620 0
Köneler, 10 years ago


Agzalar

birinji gezek agzalaryn kopdiigini goryan

Dowamy »

1031 22
Köneler, 10 years ago


Thanks

Cwetocek sen hemishe internetde welin gowlykdyrda herna. Yone mana maslahat berenin ucinem, ustunlik diyenin ucinem big very big thanks.

Dowamy »

1238 67
Köneler, 10 years ago


YENE soyggiDA

Ewweý: Ýa açarsözüň ýa-da lakamyň nädogry. Ýa-da tanyşyň güýçli däl ekeni :-) yany ters yazypdyrn welin yokardaky yaly diydi. TABYSH guyclilay.
Hemma salam beren maslahatlara thanks.
Shugun yuregimi acjak. mana ustunlik size bolsa tanryyalkasyn yar bolsun/.

Dowamy »

688 1
Köneler, 10 years ago


Soygi

hemma salam. siz eyyam meni oyerdiniz oydyan. men entek gyza yuregimi acyp bilemok siz bolsa toy diydyniz nika diydiniz ay laroci alyp gacam diydyniz. mana maslahat berin nohur gyza nadip yuregimi acmaly in esasysam ol men kursdashym. hany talyplar siz mana maslahat berin.

Dowamy »

1059 19
Köneler, 10 years ago


SOYGI

name tazelik millet? okuwlar gutardymy? obshi yagdalar gowudyra? Bir gyzy soydum yone yureimi acyp bilemok. Gyz nihur mana bermezler diyyaler welin name edip bolar? Maslahat berindaaaaaa....

Dowamy »

1257 36
Köneler, 10 years ago


Ish gozleyanler

how are you millet? name tazelik? kim tomusda ish gozleyar? elimizden gelse komekedeli, ok?

Dowamy »

991 8
Köneler, 10 years ago


Nomer barada

salam talyplar. namow bir nomer soradyk diyip ozaranyzda sowuship yorsiniz. bular yaly bolmasak gowy bolar. Onsonam men yaly oglan nomer soranda dagy bermeyanler son kosenip gynanyp biler. Borlay karochi bir nomer diyip sowushmalin. Adam adamdyr, ol haywan dal. Hawa tomusada giripjik baryas. Kimin tomusda name plany bar? Manada maslahat berin Maryn...

Dowamy »

1154 34
Köneler, 10 years ago


Prins

prinsessa nomerini aytjakdalmi

Dowamy »

1086 24
Köneler, 10 years ago


Yene care

nailow talyplar bamysynyz? name tazelik. onem biri yazypdyr uzyn boylylary cara akidyaler diyiip welin bizina boyumuzam uzyn dalem welin shondada akidyarler. prinsessa diyip bira bar eken olam care gowy diyyar men bilen habarlassyn men ozum akideyin cara prinsessany. OK?

Dowamy »

738 5
Köneler, 10 years ago


Care

hemma salam nahili yagdaylar. duyn 25i diyip bizi yagny talyplaram yokardaky baydagyn yanyndaky konserte akitdiler. Karoci shu yyl ucurym bolyanlar dembl bolup oturdular bizem duh yaly dik durdykowww. gulkinc zatam konsert gije 12den son gutardow, mena gacyp gaytdymlay.

Dowamy »

692 2
Köneler, 10 years ago


hiiiii

hemmanizi hos gorduk arman suwagt gic boldy oye gitjek dwayynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Dowamy »

763 6
Köneler, 10 years ago