salam Talyplarcomchylar meñ jûbimde pul goysam göni yitäýäläý $ugunem täze puldan 20 manadymy yitirdim jûbimde pul goysam yaman bahym yitya inni jûbimde pul saklamaymasam näme etjegimem bilemok siz nähili maslahat berýäñiz tûrkmenlerde nakyl bar "Maslahatly biçilen don gysga bolmaz" dîýen nakyla esaslanyp sizden maslahat almakçy

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir