Angliya-Italiya Iň soňky çärýek final oýny. 24.06.12 sagat 23:45 Olimpiýski stadion Kiýew Pedro Proença Bertino Miranda, Ricardo Santos Hany onda prognozlaňňyzy goýubermeli. Ýene bir gezek ýatladýas. Şu prognoz turnirimizde 1,2,3 ýerlere sowgatlar bar eken.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  akylym1989 7 years ago
 • hany ýene opşy jemini jemläýiňdä
  ependi 7 years ago
 • näme berjek
  akylym1989 7 years ago
 • ependi bolmasa opşy jemi sen jemläp goýber maňa kömek edip hehehehhee
  ependi 7 years ago
 • ay men bul oynunyzyn hic zadynada dushunemok
  akylym1989 7 years ago
 • borda messibet agza garaşarysda
  messibet 7 years ago
 • simpotyaga 1
  sukomoto 3
  brawo 1
  magnit 2
  ahmetjan18 1
  ezba 1
  aysyzgije 3
  gulmelek 2
  wulkan 1
  oscr1 1
  1merdan 1
  messibet 1
  mirasymyz 1
  bayramsoltan 1
  dokuzlyk 1
  leonardoo 1
  futbolfanmr 1
  hallboy 1
  akylym1989 2
  m1 1
  baybow 1
  Makestm 1
  ependi 0

  Aysyzgije, gulmelek, magnit, sukomoto agzalarda yalnyshlyk gidipdir, brawo aga duzedish girizaydim
  akylym1989 7 years ago
 • ýalňyşlyk gidenok näme ol oçkolary nireden goşduňaý, magnidiň ikinji ýazan oýunçysy hasaba alyndy. onsaňam aýsygije hem 2:1 Italýa diýdi menem şeýle nireden 3 oçko bolýandygyny aýtsana olaryň beýlede ýalňyş hasaplamak bor ekenaý
  akylym1989 7 years ago
 • Angliya 1-1 Italiya
  Gol: Runi, Cassano.

  sukomoto | 2012-06-22 23:31:04  Italiya - angliya
  2-1
  balotelli
  aysyzgije | 2012-06-23 04:22:57

  italiya-2 angliya-o
  Gulmelek | 2012-06-23 05:31:54

  indi meni diňl sukomoto esasy wagtyň de boljagyny bileni üçin 1 oçko, runi üçinem 1 oçko.jemi-2 oçko. aýsygije diňe ýeňijini bileni üçin 1 oçko bolotelli hem dogry 1lik saldy jemi 2 oçko, ol oýunuň esasy wagtynda gol salanok, oň üçin 2-oçko bermeli däl. jemi-2 oçko. gülmelek diňe italýanyň utanyny bildi oň üçin 1 oçko. oýunçyny ýamandyr ol. jemi-1 oçko.
  magnit hem diňe Italýaň ýeňiji boljagyny dogry aýtdy oň üçin 1 oçko , oýunçysyny soň üýtgedip jemi-1 oçko gazandy.

  akylym1989 7 years ago
 • käbir harp ýalňyşlyklar gidipdir çalt ýaamsoň bolan.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri