Saglykda görüseliñ

salawmaleykim hormatly agzalar! ine meniñem saýtdan az wagtlyk gitmegim gerek. 2 ýyllyk watan goragçysy ada eýe bolmak bagty meniñem paýyma düsdi. sag aman otyryñ ,öz adymdan saýdyñ prognoz oýnuna teswir ýazmagam ertir.com dan 1 dost oglanyma haýysht etdim razylasharsyñyzla. sag aman otyryñ saýdyñ abraýyny saklap agzybirlikde otyryñ. hormatlamak bi...

Dowamy »

987 12
Köneler, 8 years ago


Salam menem araňyza goşaýsaňyz

salam talyplar.com-yň agzalary men siziň bilen ençe wagt bäri agza boljak bolup ýördüm agzalyk ýapylanlygy sebäpli doganymyň üsti bilen talyplara girip, saýtdaky täzelikleri okaýardym, şeýlelikde adminiň kömegi bilen bu gün saýda agza boldum.
men bu talyplardaky akylym1989 jigisi indi siz bilen menem öz futbol täzelilerimi, we ş.m habarlarym...

Dowamy »

903 6
Köneler, 9 years ago