Çehiýa-Portugaliýa Ertir nesip bolsa dynç alarys we birigünki, ýagny 2010-njy ýyldan bäri Ýewropaň iň güýçli ýygyndysy haýsyka diýip dowam edip gelýän turniriň ilkinji çärýek finalyna öz prognozlammyzy goýarys. Ol haýsy oýunka diýseňiz Çehiýa bilen Portugaliýa. Oýun 21-nji iýunda, sagat 23:45-de warşawonyň milli stadionynda oýnalar. Geliň onda, şu günden başlap öz prognozlammyzy goýalyň!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir