salowmaleykim hormatly talyplar! gowmy yagdaylaňz, sessialar, eyleki beylekiler? =) gowudyr dp umyt edyan. shu yerde agza bir daýym bir ideany orta atdy. bizem ertir komyňky ýaly prognoz goyulýan gyzykly zat tapaýsak dp. maslahatlaşdyk we euro-2012 matçlarna prognoz goyulýan turnir ýasamagy makul bildk. ýaryşyň reglamenti ýaryş oçko, ball boýunça kesgitlenýä.her matç maximal 5 oçko gazanyp bolar. ilki ýeňijini ýazmaly (+1). soň şýody (+1) (+ gol tapawudy deň gelse (+2) ) iň soňunda hem kimiň 1nji gol saljagny ýazýaňz. (+2) . ýazan oýunçyňz 2njini ýada ondan soňkyny salsa +1. meselem: matç spain-italy. şýot 3-2. 1nji gol hem kassano. şýodm deň gelse 3-2. = +2 . ýada 2-1 , 4-3 bolsa = +1 ýeňijini bilsem spain = +1 kimiň salanyny bilsem kassano dogrudanam 1nji gol salsa +2. soň salsa +1 her matç güni tema açylar we prognozlar matç başlaýança goýulmalydyr. () islendik futbola düşünýän (çala düşünýänem =) )agzalar gatnaşyp biler. ýeňijä pul bayraklar gowşuryljakdyr =) (serýozny smaýlik) hany onda baryňza üstünlik! ;) düşünmeýän zatlaryňzam sorarsňz. gud baý

Köneler, Bravo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir