Talyplar 2011-de

hormatly talyplar! täze ýylada sanalgyja wagt galdy, dogrusy ýene-de 313 sagatdan 2011 ýyl bilen hem hoşlaşmaly pursat gelip ýeter. ömrümiziň ýene bir ýyly ýatlama öwrülip geçmişe gider.
2011 ýyl her kimiň durmuşynda öz ornuny eýelär, kimler üçin bagtly, ýatdan çykmajak ýyl bolan bolsa, kimler üçin o diýen üýtgeşik bolan däldir.
geliň...

Dowamy »

1103 19
Köneler, 8 years ago


Adamlar, bu gun name tazelik?

yalnyshmasam shu gun, yashulular maslahaty gecirilyan bolmaly. onda name tazelikler bolduka? kim bilyar?

Dowamy »

810 5
Köneler, 8 years ago


Steve Jobs (1955-2011)

5 oktýabr gijesi Apple kompaniýasynyň öňki general direktory Stiw Jobs 57 ýasynyn icinde dowamly agyr keseli sebäpli aradan cykdy.
ol Apple kompaniyasyny 1976 ýylda döredip, ony dünýäniň iň uly IT-kompaniyasyna owürmegi başarypdy...

Dowamy »

1055 35
Köneler, 8 years ago


IPhone 4S ýa-da iPhone 5

Şu gün Aşgabat wagty bilen 22-00-da Apple-iň Kaliforniýada ýerleşýän ştab-kwartirasynda iPhone enjamynyň täze wersiýasy bilen tanyşdyrylyş çäresi başlaýar. Millionlarça adamlaryň ünsi bu çärä gönükdirilen - täze iPhone 4S-den ýa-da iPhone5-den (takyk ady gizlinlikde saklanyar) nämelere garaşmaly?
Häzire çenli belli bolan maglumatlara görä tä...

Dowamy »

841 15
Köneler, 8 years ago