www.ertir.com görýäñ her temada azyndan 100-200sob6enie seredilen okalan 1000e yetya dogry onda registrasia edinmek kyndyr sebabi @mail.ru däl-de @gmail.com soraya. Yone shu saytda hem shonun yaly bolaryny isleseñiz dost doganlaryñyza reklama ediñ bosh tema döretmän gowja zatlar ýazyñ sögünmän Talyplar.com öñ govy saytdy indi musur celege dönipdir taze gelenler bosh temalar döredensoñ bu sayta meniñ hem giresim gelen0k shonuñ 3in internetda sayt ba bolsa shoyerde saytyñ linkini yazyñ adam köpeler hökman

Köneler, sido tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir