TDLU'yñ talyplary kömek gerek

Köplench irden okuwa sachymy yuwup gityän.Oglanlaram habardar bol MENINGIT bolayma diyyärler.Dogry yazdymmy bilemok eshdishime görä yazdym.Shol kesel nähili döreyär,döräyen yagdayinda näme etmeli, adamda nähili yagdaylar bolyar.Özem sheyle gorkunch keselmi? Gayrat edip Lukman agzalarymyz kömek edäyiñ

Dowamy »

1936 4
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com=Söygi.com

Talyplar.com'a Söygi.com diyip at dakaymaly boldy.Temalaryñ 99.9% i söygi hakda.Gayrat edip azajyk üytgeshik temada tapayalyñ.Wapshe gyzygy galmady.

Dowamy »

4693 94
Köneler, 8 years ago


Bir zady etseñem günä, etmeseñem günä???

Maña söyüshyän gyzym:" bir zady etseñem günä, etmeseñem günä" diyip sorag berdi.Gadyrly agzalar bu soragyñ jogabyny tapmana kömek ediñ.(gayrat edip).Men köp pikir etdim yöne jogabyny tapyp bilmedim.

Dowamy »

722 8
Köneler, 8 years ago


Chyrachy talyplara salam

Salam chäredesh talyplar???Salam köpugurly stadiondaky chyrachylar???Tüweleme 19.09.11-28.10.11 aralykda bileje stadiona gatnadyk,gyzykly gechdi.Ilki bilen küyseyän zadym (keks,banan, 0,5 l suw),Zhenyañ (wniiiz,saga-chepe ya bolmasa gays pozhalysta liniya) diyen sesi, soñundan gygyryan hindi agamyzyñ sesi, golaylamyzdaky oglan gyzlary göresim gelmä...

Dowamy »

1020 16
Köneler, 8 years ago


....leñ soñy nirä bararka?

1nji 2nji kurs döwürlerimiz chärä keypimize görä baryardyk.Tüweleme T-n döwletimiz günde toy günde bayram .Öñler göni wagtynda chärä baryardyk.Soña baka yarym sagat,1 sagat, 2 s, 5 s indi bolsa 1gün öñünden.T-nyñ geljegi bolan yashlar bizzz...???

Dowamy »

890 22
Köneler, 8 years ago


Gachysh

Korochy men bir gyz bilen söydishdim,indi bolsa shol gyzdan gachasym gelyar?Nähili pikiriñiz bar?Nädip shol gyzdan dashlashyp bilerin?

Dowamy »

1248 30
Köneler, 8 years ago


Pikiriñiz?

Gyzyñ gyzlygy bagtly etyärmi ya-da özi?

Dowamy »

929 35
Köneler, 8 years ago


Möjek we goyun deñeshdirmesi

Ilki bilen hemmelere,ilkinji salam.Goyun we möjek deñeshdirmesi.Goyun barada aydanymyzda,ol janawary adamlaram,möjeklerem iyyar.Üstesine onyñ yeke ,köp bolsa 2 chagasy dogulyar.Möjek bolsa, ony ne iyyan ne-de degyan bar.Tüweleme chagasy 6lap 7läp dogulyp dur. Dünyäde haysynyñ köpdüginä özüniz bilyañiz.Diymek...

Dowamy »

599 4
Köneler, 8 years ago