Ilkinji gezek.

garankyda gozleri yaldyr-yuldurdy.
yuwasjadan golaylasdym.
ayaklaryna aralasdym.
Memmelerini oynasdyrdym.
birden geldi keypim.
Çünki ilkinji gezekdi
sygyr sagjak bolushum.

Dowamy »

852 10
Köneler, 8 years ago


Name gerek?

Salam agzalar.šu ašakdaky
ýazylanlaryň soňyna (näme gerek ? )
dp okarsyňyzda.
- - - - - -
kanun pozup düšseň polis
radaryna, artyk gurläp tanyš gozlän
bolan bolmak
- - - - - -
ene diliň unudup, rusča, turkče ya-da
inlisče gurlän bolan bolmak
- - - - - -
toýda-baýramda , il...

Dowamy »

778 10
Köneler, 8 years ago