Maslahat

salam hemmanize. men yanja agza boldum. men yaman kyn yagdayda yuregim yaman erbet gysya ine shon ucinem ozum yaly talyplar bilen gurlesheyin maslahat alyshayyn diyip yuregime duwdum we agza boldum. mahriban doganlar men dashary yurtda okayan.name ucindir gunde yuregim gysyp oye gidesim gelyar hic zada howesim yok name ucindir hic kimim yok. bu yer...

Dowamy »

2143 70
Köneler, cinarka tarapyndan 13 years ago

Gench fenerbahcheliler

SARININ YANINA LACIVERT KOYDUK YVLLARIN BEN SENIN ESIRIN OLDUK YAGMURLARDA ÇAMURLARDA YANINDA OLDUKK FENERBAHCHE SEN BIZIM HER SHEYIMIZSIN,EGLENELÎM ARKADASHLAR FENER GELIYOR,KADIKÖYDE BU GECE BAYRAM OLUYOR,SHAMPIONLUK BIZÎMDIR ALEM BILIYOR,KALDIRIN BAYRAKLARI EFSANE DÖNÜYOR!!FENERLI ARKADASHLA HADI EL-ELE TUTUSHUP FENERE OWGULER EDELI ENSHALLAH FE...

Dowamy »

1101 1
Köneler, yaryjybummmm tarapyndan 13 years ago

Söýgüniñ dar köçelerinde (oýlanma)

Bu gün sözler jylawsyz atlar ýaly. Öñler ynsanlar üçin aglardym. Hasam ýa$lar üçin aglardym. Gyzlar üçin aglardym. Edil böwrüme saplanan pyçak ýaly ýaralaýardy gözlerim köçede i$leýän gyzlar. Sowuk gy$ howasynda köçäñ çetinde sübse bilen palçyk süpürýän eneler, olaryñ balajyklary üçin aglardym. Edebiñ, haýanyñ, namysyñ, hakykatyñ aramyzdan ýuwa$-ýu...

Dowamy »

1643 25
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Talyplar.com-da özgershlik ( umumy gurrundeshlik )hemmelere salam! kop pikir etdim we sheyle netija geldim. Admin sayta hich hili özgershlik etmek islanok! Yogsa bu chaka chenli bor duzederis diyip gezmezdi. Kopchilikde aydylyara boryng atasy ölmandir diyip. admin name u.n sayty ösdurmek islemeyani b.n men ishim yok! men aytjak bolyan zadym her kim tema achanda basharsa tema...

Dowamy »

3014 70
Köneler, ozik tarapyndan 13 years ago

Bolgusyz mowzuk ya-da teswirlerdaki Name uchun Mrs.Mährigözel menden yurek soranok??? we s.m.ler

Ay su seretsem duyn onnun teswirlerden ennere bolsup birtopar pihpahlar gelen ekeni. ol yerini owup arsa cykaryp, barik gowni yetmedik bolyar. beyle nahili yerka diyip seredip gorsem, bolgusyz mowzuklardan doly ekeni. mysal ucin Name uchun Mrs.Mährigözel menden yurek soranok??? diyip biri bolgusyz mowzuk acypdyr. onada yuzlerce bolguzyz jogaplar ya...

Dowamy »

1678 24
Köneler, zagajkis tarapyndan 13 years ago

G,o,s,g,y

Manysyna dù$ùniñ.

Dowamy »

2084 34
Köneler, DG tarapyndan 13 years ago

Durmush dowam edyar!

salamlar hemmanize!nahili gowy indi saytdymyz!onki yalyjak,asudalyk,hana gushjagazlar uchup yor,hana chagajyklar kowalashyp yorler,garrylar skameykada otyrlar ondan mundan gep tapyp.bizem name,yene onkiligimize bashlamaly.hany onda dostlar,taze durmusha bashlayarys.adminlara-da uly minnetdarlyk bildiryan!bolsa-da haramzadalaryn yazanlaryny pozdular...

Dowamy »

2161 48
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Gülkünç ýagdaýlar, wakalar

Salam, hormatly agzalar! Hemmäñiziñem okuwyñyz, i$leriñiz gowudyr diýip umyt etýän!
Geliñ, $u ýerde herimiz özümizde (çagalykda, ulalañda...) bolup geçen gülküli ýagdaýlary, wakalary gürrüñ bereliñ!

Dowamy »

4271 63
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Perijik

jenap betjagazlar hem-de hanym gytjagazlar! Meñä sissiz yürejigim gysyp yene-de size dolanyp geldim. Men gelenime örrrrrrrrän $at!

Dowamy »

2212 82
Köneler, p0e0r0i0j0i0k tarapyndan 13 years ago

Yene 7 sagatdan abs-de hokumedin yapylmagy mumkin

byudjetdaki dusunusmezlik sebapli yene 7 sagatdan abs-de hokumedin yapylmagy (government shutdown) mumkin. eger seyle bolsa onumizdaki hepdanin birinji gununden baslap abs wiza almak kynlashar, belki de mumkin bolmaz.

Dowamy »

2244 26
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Gelin biraz gululeling :-)

kompyuteringem ichi agyryamykaray

Dowamy »

2319 52
Köneler, ozik tarapyndan 13 years ago

Surat!

Agzalar nadip telefondan surat yuklap bolyarka sayta bilyanin yokmy?! Hana yokarda bar eken yorite mowzuk, yone mena kan dushunibilmedim, yada ozum dushunemok?! Elbetde bilyan uçin ansatdyram welin, sadarak dushundirip bilmersinizmi hayysh agalar!!!

Dowamy »

5470 170
Köneler, Anakonda tarapyndan 13 years ago

Beýtmegem bolýamy?

$u gun parada otyrkam gurrunden gurrun çykyp adamyn adamy öldirmane haky bamy diýen sorag ýuze çykdy! Bu goni manyda däl de eýsem bir etmi$i uçin adama olum jezasyny bermek bolýamy? $u soraga jogabynyz bar bolsa, ýada $u tema hakda aýtjak goýjak zadynyz bolsa men sabyrsyzlyk bilen gara$ýan!

Dowamy »

1271 27
Köneler, Leopolt tarapyndan 13 years ago

Dnyuhalar.com

essalamaleykum gadyrdan dostlar.dawayte gowun achalyn.kimin hachan doglan guni,nirde nadip bellejek.shu yerik yazsyn data i mesto.nadip bellejek,w krugu druzey,mashgala bilen?ya-da gyyyyyyyyyyygyrpp dalirap bir yerde bellejekmi.men bashlayan
iyunyn 8-i.men entek krasnodarda,obshagada gowy-gowy naharlar bisher,belkem bir dostum bilen goshup e...

Dowamy »

3371 98
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Teswirler.com

Teswirler.com hakynda

Dowamy »

630 0
Köneler, Talyplaromania tarapyndan 13 years ago

Soygi hakda oylanma

Salam dostlar men bu gun sizin aranyzda ikinji gunum birdiden bosh yazgylar yazyp otyrlar men yadadym ... Hali shu yazgylara duwshdum on oklan bolmagam mumkin yene birgezek gozden gechirayin zyyan etmez:)
Söýgi – bu, meniň seniň bilen bileje geçiren her bir minudyma begenýänligim!
Söýgi – bu, haçan-da,...

Dowamy »

5567 25
Köneler, yurekgysanda tarapyndan 13 years ago

Pihpahlar diysanim

Ey siz birtopar pihpah samsyklar nameler yazsydyryp ennere etdinizarow barini. baryn gum bolun cykan yerinize girin. size gowuja sapak gecmeli boljak oydyan. name bardede 25 soz plany dolmalymy. dolmaly bolsa oka onda su sozlerem barynyz pihpahlay gownum gecdi teswirerin agzalaryndan. g-n ekeniniz barynyz.

Dowamy »

1613 31
Köneler, CorradoCattani tarapyndan 13 years ago

Admin udalit et

admin yok etsene taze gelenleri. Zayaladylara talyplar.comy .

Dowamy »

1728 13
Köneler, myratmeredow tarapyndan 13 years ago

Wahey

şu taze agzalar barada näme barik gelip edebinizi tertibiniz yitirdinizmi hany siz teswirlerde gaty medenyetlidiňiz,gaty dindardynyz barik gelip barsini işini gördüniz adam yaly pikrini yazyp bolonokmy .barsini özgertmek name gerek yene şol samsyk pikirleriniz boljak bolsa hemmaniz edil dilinizi yerden tapanyaly.inid şunun yaly zatlary bes etseniz...

Dowamy »

1530 12
Köneler, Toty tarapyndan 13 years ago

Teswirler.com bettttt!

Salam agzalar betmi hemmaniz ?yagdaylar okuwlar? ishler? teswirler.com bet saytdy yone yapyldy barem gowja eken yone hich hili sylag tertip yok eken teswirler indi achylmaymasa barde admin kim ichini uytgedip gowlap betje sayt edip bolmayamy ya - da uyshup teswirler2.com achalyn name diyyaniz?:) hormatlamak bilen Mekan

Dowamy »

1686 40
Köneler, yurekgysanda tarapyndan 13 years ago