Messiniň arzuwy


Şu wagtky dünýä futbolynda lakamy "başga planetaly" diýip tanalýan Leonel Messi Braziliýada geçiriljek 2014-njy ýyldaky Dünýä Çempionatynda Argentinanyň ýygyndysynyň çempion bolmaklyk üçin esasy faworitleň biridigini eýýämden köpçülige habar berdi.
Futbol diýeňde ýadyňa düşýän rowaýaty oýunçylar bolan Peledir, Maradona bilen deň hat...

Dowamy »

853 13
Köneler, 6 years ago


Transferde täze läheň!


Ýewropada transfer möwsümi tamamlanandan soňra iň köp çykdajy çykaran klublar belli boldy.

Esasanam has üns çeken klublaň biri hem Angliýaň aşaky ligasy bolan Championship-de beýgelip Angliýaň Premýer ligasynda oýnamaga hukuk gazanan Southampton klubydyr.

Transferde çempion hasaplanýan Mançester Siti bolsa öz...

Dowamy »

811 19
Köneler, 6 years ago


T.Ç.T.-1tur (Talyplarda Çaklama Turniri)


Real Madrid-Manchester City 18.09.12
Chelsi-Yuwentus 19.09.12

Ine-de, Talyplar.com sahypamyza Çaklama turniri gaýdyp geldi. Bu turniriň adyna T.Ç.T. diýip goýaýdym, uzaldyp aýdaňda Talyplarda Çaklama Turniri bolyar.
Geçeni göleli meselä diýilşi ýaly menem habarsyz hatyrsyz bu turniri gozgap göýberdim. Her ýurdy...

Dowamy »

1510 86
Köneler, 6 years ago


Dodogyňy uçuklatjak teklip (futbol)


Real Madridiň we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kristiýano Ronaldonyň geçen günlerde klubda özüniň rahatsyzlygyny bildirmeginden soň öz klublaryna geçirmek üçin Mançester Sitiden teklip gijikmedi
İspaniýaň AS gazetiniň internet saýtynda ýer alan habarda iňlis kluby Real Madride, menejeri Jorj Mendezi iberip, Kristiýano...

Dowamy »

999 10
Köneler, 6 years ago


Kaka Ronaldony gynandyrdy.


Geçen hepde oýnalan Granada oýnunda derwezä salan pökgülerinden soň begenjini bildirmedik we bir zatdan müýnli bolup janköýerlerini gynandyran Kriştiýano Ronaldonyň Real Madrid klubyndan alýan aýlygyny az görýändigini dünýä metbugaty köpçülige ýetiripdi.
Ispaniýanyň AS gazediniň internet sahypasynda berýän habaryna görä klubyň "hojaý...

Dowamy »

1053 10
Köneler, 6 years ago


Orsnan! Oka şuny. MTS çyndanam açyldy

Orsnan şuňa bassaň agzalaň açylandygy barada okap bilersiň MTS-niň.

Dowamy »

567 1
Köneler, 6 years ago


Liga Ýewropaň Gruppalary


Geçen anna güni bije çekilişik esasynda ýewropa ligasynyňam gruppalary belli boldy. Şolary siziň dykgatyňyza ýetireýin diýdim.

Dowamy »

897 22
Köneler, 6 years ago


Çempionlar ligasy 2012/2013. Bije çekilişik.


Sanly minutlar mundan öň Monakoda Ýewropada klublaň arasynda iň bir abraýly oýunlaň biri bolan futbol boýunça Ýewropanyň çempionlar ligasynyň bije çekilişigi boldy. Toparlar ine şeýleräk:
A gruppa
1.Porto
2.Dinamo Kiýew
3.Pariž sent žermen
4.Dinamo Zagreb

B gruppa
1.Arsenal
2.Ş...

Dowamy »

601 0
Köneler, 6 years ago


Ýewropada ýylyň oýunçysy Iniýesta


Şu gün ýaňyrak tamamlanan çempionlar ligasy üçin bije çekilşikden soňra, Ýewropanyň 2011-2012-nji ýyllarda iň gowy oýunçysy hökmünde berilýän baýraga, Dünýäde goh turuzýan Messi we Ronaldodan, 53 sany žurnalistiň ses bermeginde öňe saýlanan Andres Iniýesta boldy we Mişel Platininiň elinden baýragy almak nesip etdi.
Bütin Ispan jank...

Dowamy »

777 10
Köneler, 6 years ago


Real-Barsa. jogap oýny. final. Superkubok.

Real-Barselona
Bu gün agşam Aşgabat wagty bilen sagat 01:30-da Ispaniýaň superkubogynyň final oýnunyň jogap duşuşygy bolar. Habaryňyz bardyr, birinji oýunda Barselona 3-2 hasabynda ýeňdi.
Bu oýun Madridiň Santýago-Bernebau stadionynda oýnalar.
Bu oýunda realyň oýunçysy Pepe hem oýna alynjak. Geçen oýunda tramwasy bardy.

Dowamy »

984 27
Köneler, 6 years ago


Ronaldony saýlaýanlar Realyň janköýerleri.


Türkiýäň Galatasaraý futbol klubynda oýnan döwründe UEFA-nyň kubogyny eýýelän ruminiýaly futbolçy Popesku 1995 we 1997-nji ýyllarda Barselonanyň eşigini geýip kapitanlyga çenli barypdy.
Real Madridlilere ýakynlygy bilen tanalýan AS gazedine Messi bilen Ronaldo deňeşdirmesine öz pikirini aýdan Popesku:
- Ronaldonyň Messiden güý...

Dowamy »

2780 33
Köneler, 6 years ago


Zenit-Rubin

Zenit-Rubin
Bu gün sagat Aşgabat wagty bilen 17:00-da Sankt Peterburgyň "Petrowskiy" stadionynda, Aleksandr Ýegorowyň eminlik etmeginde ildeşimiz Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylyk edýän Kazan şäheriniň Rubini myhmançylykda Zenit bilen duşuşar. Bu oýun Orsýetiň çempionatynyň 6-njy tury üçin oýnalar.
Gurban agamyza üstünlik arzuw edýäs.

Dowamy »

741 7
Köneler, 6 years ago


Barselona-Real madrid (Super kubok)


Bu gün Aşgabat wagty bilen sagat 01:30-da Ispaniýaň superkubogynyň ilkinji oýny üçin Barselonanyň Nou kamp meýdançasynda bu möwsümiň ilkinji El-Klassiko oýny bolar.
Barselonanyň tälimçisi Tito Wilanowanyň Joze Mourinio garşy ilkinji duşuşygyny bu gije Ýamal sputniginden Rossiýa 2 we Turksat sputnikdan Star kanallary göni ýaýlymda gör...

Dowamy »

996 17
Köneler, 6 years ago


Hany, hiç ýaryş gurnalanokmy?


Salam. Hany agzalar bu ýyl ýaryş gurnalanokmy? Geliň her kim pikirini ýazsynla. Bir ýaryş gurnalyňa.

Dowamy »

639 4
Köneler, 6 years ago


FIFA-nyň reýtingi (8-nji awgust 2012-nji ýyl)


Salam hormatly Talyplar.com sahypamyzyň agzalary we myhmanlary. Menem näçe wagt bäri bu ýerlere aýlanmandym. Bu günem Size FIFA-nyň 8-nji awgustda çykaran dünýä futbolynyň ýygyndylarynyň reýtingi bilen tanyş edäýin diýdim. Oraza baýramlaryňyzam kabul bolsun!
Hä, ýene bir bellejek zadym Rubinem Spartakdan 2-1 hasabynda ýeňlen eken. Bä...

Dowamy »

726 9
Köneler, 6 years ago


Yene bayrakly yarysh gurnayalyn.

Salam hormatly agzalar. Gechen gezek yewropa chempionatynda kabir agzalan tagallasy bilen gaty gyzykly yarysh gurnalypdy. Hany indi shonun yaly yarysh gurnap bolmazmyka. Chempionlar ligasy golaylap gelyar. Gelin shol oyunlarada prognoz goyup yarysh gurnalyn. Brawo, 1merdan agzalar sowgat goysara yenijilerimiz alarlar. A goymasalaram yeniji boldugym...

Dowamy »

754 10
Köneler, 6 years ago


Olimpiada-2012 Futbol ýaryşlary


Salam sadaja talyplar.сom sahypasynyň sadaja agzalary. Londonda geçirilýän 2012-nji ýylyň Olimpiada oýunlaram gelip ýetdi. Ertir nesip bolsa Olimpiada 2012-niň açylyşy bolar. Ýöne futbol oýunlary açylyşdan bir gün öň başlaýar.
Olimpiada oýunlarynda futbol öňler gaty gyzykly bolmaýan eken. Ýöne soňky döwürler futbol oýny olimpiada oý...

Dowamy »

993 11
Köneler, 6 years ago


Kliçko-Tompson


Bu gün agşam Şweýsariýanyň Bern şäherinde WBA, WBO, IBF, IBO wersiýalary bilen boks boýunça dünýä çempiony ukrainaly Wladimir Kliçko bilen amerikaly boksçy Toni Tompsonyň arasynda uly bir göreş bolar.
Bu ikisi dört ýyl mundan öňem duşuşypdylar we 11-nji raundda Toni Tompson nakaut bilen ýeňilipdi.
Ýöne bu gezek özüniň ýeňiş...

Dowamy »

982 9
Köneler, 6 years ago


2012-nji ýylda Polşa we Ukrainada geçen futbol boýunça Yewropa çempionatynyň final duşuşygyndan soň Ispaniýa Yewropa çempiony boldy we Aklym1989 Prognoz ligamyzyň çempiony boldy.


2012-nji ýylyň Yewropa çempionatynyň final duşuşygynda öten agşam Ispaniýa bilen Italiýa duşuşdy. Oýun hakda kän aýdybam durjak däl. Öten agşam hemmämiz diýen ýaly görendiris. Oýnuň hasaby 4-0 Ispaniýaň peýdasyna gutardy. Gollary 14' David Silva, 41' Jordi Alba, 84' Torres, 88' Mata saldylar.
Ýewropa çempionaty başlaly bäri, ýagny 8-...

Dowamy »

1899 80
Köneler, 6 years ago


P.t.31tur. Ýewro 2012 final duşuşyk.


IspaniýaItaliýa
2012-nji ýylyň 1-nji iýuly. Ukraina-Kiýew. Olimpiýski stadion. Aşgabat wagty bilen sagat 23:45. Polşa we Ukrainada geçirilýän futbol boýunça 2012-nji ýylyň ýewropa çempionaty. Final duşuşyk.
Onda näme iň soňky prognozyňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1890 134
Köneler, 6 years ago


30-nji turdan soň agzalaň gazanan oçkolary. Öwünen oglan öňe ...


Ynha, öten agşamky oýnalan ikinji ýarym final oýnundan soň Ispaniýanyň finaldaky garşydaşy hem belli boldy.
Öten agşamky oýunda Germaniýa Italiýadan 2-1 hasabynda asgyn geldi. Pökgüleri 20 we 36 minutlarda Balotelli we 90minutda 11metrlik jerime urgydan Mesut Özil saldy.
Şu oýundan öň köpler Germaniýany finalist hasap edýädi...

Dowamy »

908 25
Köneler, 6 years ago


29-njy turdan soň agzalaň gazanan jemi oçkosy


Öten agşam oýnalan (27.06.12) ilkinji ýarym final oýnundan soň haýsy ýygyndyň finala çykany belli boldy. Elbetde ol hem Ispaniýa.
Olar ýarym finalda Portugaliýanyň ýygyndysyny esasy wagty 0-0 bolan oýundan soň, 11metrlik jerime urgylaryndan 4-2 hasaby bilen ýeňmegi başardylar.

Bu gezekki penaltylarda panenki stilini...

Dowamy »

846 12
Köneler, 6 years ago


P.t.30-tur. ikinji ýarym final oýny.

Germaniýa-Italiýa
Ýewropa çempionatynyň ikinji ýarym final oýny hem Germaniýa bilen Italiýanyň arasynda oýnalar.
28.06.12 23:45
Warşawaň milli stadiony
Stéfane Lannoy
Frédéric Cano, Michael Annonier

Ynha şu stadionda oýnalar.
Iň soňkyň öň ýanyndaky prognozdygynam unutmaň.

Progn...

Dowamy »

1483 68
Köneler, 6 years ago


28-nji turdan soňra agzalaň jemi gazanan oçkolary


25-nji iýunda oýnalan iň soňky çärýek final oýnunda Angliýa Italiýadan 11 metrlik jerime urgularyndan soň ýeňliş bilen öýlerine dolanmaly boldylar. Esasy wagtda we goşmaça wagtda açylmadyk hasap jerime urgylaryndan soň 4:2 italiýaň peýdasyna tamamlandy.

11 metrlik jerime urgylarynda Angliýadan bir pökgi hasabynda yza galanla...

Dowamy »

789 12
Köneler, 6 years ago


P.t.29-tur. Ilkinji ýarym final oýny

Portugaliýa-Ispaniýa
Nesip bolsa çarşenbe güni agşama uly futbol agşamy diýsegem bolarmyka diýýän.
Has takygy köpler bu oýuna eýýämden Real-Barselona oýny hem diýýäler. Ýöne Ispaniýaň oýunçylary bir agyzdan bu meňzetmä garşy çykyp öz ýygyndylary üçin oýnajakdyklaryny aýtdylar.
Bu oýun Polşa we Ukrainada geçirilýän Ýewropa çempi...

Dowamy »

1485 78
Köneler, 6 years ago