T.Ç.T.4-t.Netije


Barselona 2-2 Real. ilkinji gol Ronaldo

Ine-de dünýä futbolynyň janköýerlerine "Futbol şeýle oýnalýar" diýen ýaly edip, futbol şou-ny milliardlarça tomaşaça seretdiren El-Klassiko oýny, has dogrysy Messi-Ronaldo oýny hem öten agşam sagat 01:00 golaýlary tamam boldy. Futbol hakynda gürrüňem etjek däl. Barselonalylar Messini öw...

Dowamy »

1087 14
Köneler, 7 years ago


Messi-Ronaldo Ýaryşy dowam etjek.


Kriştiýano Ronado bilen Leonel Messi ýekşenbe güni oýnaljak El-Klassiko duşuşygyndan öň gol salmakdaky ýaryşlaryna "bileklerini çermäp" girdiler diýseňem boljak. Bularyň ikisiniň arasyndaky "gol dueline" geçen möwsünde bolşy ýaly bu möwsümde hem janköýerleri tarapyndan tolgundyryjy ýagdaýda seredilse gerek.

Messi geçen möwsüm...

Dowamy »

1493 30
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.3-T.Netije.

Zenit 2-3 Milan
Ine-de Talyplardaky Çaklama Turnirimiziň 3-nji turam tamam boldy. Zenit Milandan 2-3 hasabynda ýeňilen bolsa, Şahtýor bilen Ýuwentus 1-1 hasabynda deňme-deň oýnady.
Size bolsa indi 3-nji turymyzdan soň kimiň näçinji orunlary eýýeländigini biläýmek galýar.

Hä, size ýene bir aýtjak zadym bardy. Şu turnirim...

Dowamy »

1038 14
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.4-Tur.


Barselona - Real madrid

Nesip bolsa Oktýabr aýynyň 7-ne, Aşgabat wagty bilen sagat 22:50-de Ispaniýanyň milli çempionaty bolan La liganyň 7-nji turynda Barselona Nou Kampda Ronaldoly Real Madridi kabul edip, janköýerlere ýene-de bir El-Klassiko oýnyna tomaşa etmäge mümkinçilik berer.

Soňky ýyllaryň iň bir çekel...

Dowamy »

1475 50
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T-2.turdan.soň.netije


Talyplarda çaklama turniriniň 2-nji tury hem tamam boldy. Sewilýa Barselonadan 3-2 ýeňildi.
Arsenal bolsa Çelsiden 2-1 ýeňildi.
Bu turnire şu güne çenli jemi 15 agza gatnaşýar. Eger ýene goşuljaklar bar bolsa gyzykla bolardy.
Onsoňam Brawo agza! Turniriň oçko hasaplanyşy Ýewropa çempionatyndaky ýaly däldir. Her tur üç...

Dowamy »

1228 25
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.3-tur.


Ýuwentus-Şahtýor 02.10.12
Zenit-Milan 03.10.12


Indiki hepdäň başyna çempionlar ligasynyň ikinji tury start alar. Şol oýunlardan iki sanysyny Talyplarda Çaklama Turniriniň 3-nji turynda bäsleşige goşmagy makul bildik.
Bu günem T.ç.t turnirimiziň 2-nji turynyň oýunlary bolar. Nesip bolsa şol oýunlaryň ne...

Dowamy »

1386 30
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.2-tur

Arsenal-Çelsi
Sewilýa-Barselona

Ine-de Talyplarda Çaklama Turniriniň ikinji turyna aýak basmaly hepdämiz ýetip geldi.
Bu hepde ýene iki oýna öz çaklamalarymyzy goýarys. Bu gezek Ýewropa döwletleriniň milli çempionatlaryndan iki sany esasy oýna saýladym.
Olar Angliýanyň premýer ligasyndan, 29-njy sentýabrda boljak...

Dowamy »

1182 29
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.1-tur.Netije


Real 3-2 Mançester Siti Jeko
Çelsi 2-2 Ýuwentus Oskor

Talyplardaky çaklama turnirimiziň (t.ç.t.) 1-njy turyndan soň agzalar şeýleräk tertipde orunlaryny aldylar.

1.Ronaldo7-2
2.Mirasymyz-2
3.Gooool-1

4.Bayramsoltan-1
5.Futbolfanmr-1
6.Aklym1989-1
7.Messib...

Dowamy »

908 4
Köneler, 7 years ago


Çempionlar ligasyndaky düýnki oýunlaň netijesi


Футбол. Лига чемпионов. Группа "С", 1-й тур.
18 сентября. Малага. Стадион "Ла Росаледа".
МАЛАГА - ЗЕНИТ - 3:0 (2:0).
Голы: Иско, 3 (1:0). Савиола, 13 (2:0). Иско, 76 (3:0).

Футбол. Лига чемпионов. Группа "С", 1-й тур.
18 сентября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
МИЛАН - АНДЕРЛЕХТ - 0:0.

Dowamy »

1053 4
Köneler, 7 years ago


Messiniň arzuwy


Şu wagtky dünýä futbolynda lakamy "başga planetaly" diýip tanalýan Leonel Messi Braziliýada geçiriljek 2014-njy ýyldaky Dünýä Çempionatynda Argentinanyň ýygyndysynyň çempion bolmaklyk üçin esasy faworitleň biridigini eýýämden köpçülige habar berdi.
Futbol diýeňde ýadyňa düşýän rowaýaty oýunçylar bolan Peledir, Maradona bilen deň hat...

Dowamy »

1079 13
Köneler, 7 years ago


Transferde täze läheň!


Ýewropada transfer möwsümi tamamlanandan soňra iň köp çykdajy çykaran klublar belli boldy.

Esasanam has üns çeken klublaň biri hem Angliýaň aşaky ligasy bolan Championship-de beýgelip Angliýaň Premýer ligasynda oýnamaga hukuk gazanan Southampton klubydyr.

Transferde çempion hasaplanýan Mançester Siti bolsa öz...

Dowamy »

1023 19
Köneler, 7 years ago


T.Ç.T.-1tur (Talyplarda Çaklama Turniri)


Real Madrid-Manchester City 18.09.12
Chelsi-Yuwentus 19.09.12

Ine-de, Talyplar.com sahypamyza Çaklama turniri gaýdyp geldi. Bu turniriň adyna T.Ç.T. diýip goýaýdym, uzaldyp aýdaňda Talyplarda Çaklama Turniri bolyar.
Geçeni göleli meselä diýilşi ýaly menem habarsyz hatyrsyz bu turniri gozgap göýberdim. Her ýurdy...

Dowamy »

1735 86
Köneler, 7 years ago


Dodogyňy uçuklatjak teklip (futbol)


Real Madridiň we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kristiýano Ronaldonyň geçen günlerde klubda özüniň rahatsyzlygyny bildirmeginden soň öz klublaryna geçirmek üçin Mançester Sitiden teklip gijikmedi
İspaniýaň AS gazetiniň internet saýtynda ýer alan habarda iňlis kluby Real Madride, menejeri Jorj Mendezi iberip, Kristiýano...

Dowamy »

1223 10
Köneler, 7 years ago


Kaka Ronaldony gynandyrdy.


Geçen hepde oýnalan Granada oýnunda derwezä salan pökgülerinden soň begenjini bildirmedik we bir zatdan müýnli bolup janköýerlerini gynandyran Kriştiýano Ronaldonyň Real Madrid klubyndan alýan aýlygyny az görýändigini dünýä metbugaty köpçülige ýetiripdi.
Ispaniýanyň AS gazediniň internet sahypasynda berýän habaryna görä klubyň "hojaý...

Dowamy »

1276 10
Köneler, 7 years ago


Orsnan! Oka şuny. MTS çyndanam açyldy

Orsnan şuňa bassaň agzalaň açylandygy barada okap bilersiň MTS-niň.

Dowamy »

794 1
Köneler, 7 years ago


Liga Ýewropaň Gruppalary


Geçen anna güni bije çekilişik esasynda ýewropa ligasynyňam gruppalary belli boldy. Şolary siziň dykgatyňyza ýetireýin diýdim.

Dowamy »

1240 22
Köneler, 7 years ago


Çempionlar ligasy 2012/2013. Bije çekilişik.


Sanly minutlar mundan öň Monakoda Ýewropada klublaň arasynda iň bir abraýly oýunlaň biri bolan futbol boýunça Ýewropanyň çempionlar ligasynyň bije çekilişigi boldy. Toparlar ine şeýleräk:
A gruppa
1.Porto
2.Dinamo Kiýew
3.Pariž sent žermen
4.Dinamo Zagreb

B gruppa
1.Arsenal
2.Ş...

Dowamy »

815 0
Köneler, 7 years ago


Ýewropada ýylyň oýunçysy Iniýesta


Şu gün ýaňyrak tamamlanan çempionlar ligasy üçin bije çekilşikden soňra, Ýewropanyň 2011-2012-nji ýyllarda iň gowy oýunçysy hökmünde berilýän baýraga, Dünýäde goh turuzýan Messi we Ronaldodan, 53 sany žurnalistiň ses bermeginde öňe saýlanan Andres Iniýesta boldy we Mişel Platininiň elinden baýragy almak nesip etdi.
Bütin Ispan jank...

Dowamy »

1011 10
Köneler, 7 years ago


Real-Barsa. jogap oýny. final. Superkubok.

Real-Barselona
Bu gün agşam Aşgabat wagty bilen sagat 01:30-da Ispaniýaň superkubogynyň final oýnunyň jogap duşuşygy bolar. Habaryňyz bardyr, birinji oýunda Barselona 3-2 hasabynda ýeňdi.
Bu oýun Madridiň Santýago-Bernebau stadionynda oýnalar.
Bu oýunda realyň oýunçysy Pepe hem oýna alynjak. Geçen oýunda tramwasy bardy.

Dowamy »

1831 27
Köneler, 7 years ago


Ronaldony saýlaýanlar Realyň janköýerleri.


Türkiýäň Galatasaraý futbol klubynda oýnan döwründe UEFA-nyň kubogyny eýýelän ruminiýaly futbolçy Popesku 1995 we 1997-nji ýyllarda Barselonanyň eşigini geýip kapitanlyga çenli barypdy.
Real Madridlilere ýakynlygy bilen tanalýan AS gazedine Messi bilen Ronaldo deňeşdirmesine öz pikirini aýdan Popesku:
- Ronaldonyň Messiden güý...

Dowamy »

3128 33
Köneler, 7 years ago


Zenit-Rubin

Zenit-Rubin
Bu gün sagat Aşgabat wagty bilen 17:00-da Sankt Peterburgyň "Petrowskiy" stadionynda, Aleksandr Ýegorowyň eminlik etmeginde ildeşimiz Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylyk edýän Kazan şäheriniň Rubini myhmançylykda Zenit bilen duşuşar. Bu oýun Orsýetiň çempionatynyň 6-njy tury üçin oýnalar.
Gurban agamyza üstünlik arzuw edýäs.

Dowamy »

961 7
Köneler, 7 years ago


Barselona-Real madrid (Super kubok)


Bu gün Aşgabat wagty bilen sagat 01:30-da Ispaniýaň superkubogynyň ilkinji oýny üçin Barselonanyň Nou kamp meýdançasynda bu möwsümiň ilkinji El-Klassiko oýny bolar.
Barselonanyň tälimçisi Tito Wilanowanyň Joze Mourinio garşy ilkinji duşuşygyny bu gije Ýamal sputniginden Rossiýa 2 we Turksat sputnikdan Star kanallary göni ýaýlymda gör...

Dowamy »

1210 17
Köneler, 7 years ago


Hany, hiç ýaryş gurnalanokmy?


Salam. Hany agzalar bu ýyl ýaryş gurnalanokmy? Geliň her kim pikirini ýazsynla. Bir ýaryş gurnalyňa.

Dowamy »

852 4
Köneler, 7 years ago


FIFA-nyň reýtingi (8-nji awgust 2012-nji ýyl)


Salam hormatly Talyplar.com sahypamyzyň agzalary we myhmanlary. Menem näçe wagt bäri bu ýerlere aýlanmandym. Bu günem Size FIFA-nyň 8-nji awgustda çykaran dünýä futbolynyň ýygyndylarynyň reýtingi bilen tanyş edäýin diýdim. Oraza baýramlaryňyzam kabul bolsun!
Hä, ýene bir bellejek zadym Rubinem Spartakdan 2-1 hasabynda ýeňlen eken. Bä...

Dowamy »

957 9
Köneler, 7 years ago


Yene bayrakly yarysh gurnayalyn.

Salam hormatly agzalar. Gechen gezek yewropa chempionatynda kabir agzalan tagallasy bilen gaty gyzykly yarysh gurnalypdy. Hany indi shonun yaly yarysh gurnap bolmazmyka. Chempionlar ligasy golaylap gelyar. Gelin shol oyunlarada prognoz goyup yarysh gurnalyn. Brawo, 1merdan agzalar sowgat goysara yenijilerimiz alarlar. A goymasalaram yeniji boldugym...

Dowamy »

958 10
Köneler, 7 years ago