Talyplar.com-da Ballon d'or-2014

2014-nji ýylda Talyplar.com agzalary haýsy futbolça Ballon d'or baýragyny berýär!?
Ronaldomy, Messimi ýa Noýer...

Trennerlerden siz bolsaňyz haýsyna ýylyň trenneri diýerdiňiz?
Ançelotti, Ýohem Lew, Semioni...

Hakykatda saýlananlar Ronaldo we Ýoham Lew.

Dowamy »

640 2
Köneler, 4 years ago


46˚-njy gradusda StanSport açyldy.

Azerspace 46˚ gradusda StanSport kanaly açyldy.
Bu kanaly türkmen tomaşaçylaryň köpüsi bilýändir. Sebäbi bu futbol möwsümde Türkmenistan Sport kanaly Angliýaň premýer ligasyny StanSport kanalyndan göni ýaýlymda alyp görkezip başlapdy.
Näme sebäpdendigini bilmedik welin ol oýunlary görkezmek kän dowam etmedi.
Indi şol kanaly...

Dowamy »

1066 7
Köneler, 4 years ago


Mançester Ýu-Çelsi

Bu gün sagat Aşgabat wagty bilen 21:00-da Angliýaň premýer ligasynyň 9-njy turynda Mançester Ýunaýted Londonyň Çelsisini kabul eder.

Dowamy »

734 1
Köneler, 4 years ago


El-Klassiko 25.10.14ý.

Nesip bolsa şenbe güni, 25-nji oktýabrda müňleriň oýny bolan futbol oýnunda dünýäň iň güýçli iki kluby, ol iki klubda hem dünýäň iň güýçli futbolçylary hasap edilýän Ronaldo Messä garşy ýene bir gezek "söweşe" çykar. Bu oýna El-Klassiko diýip atlandyrylýar. Real Madrid-Barselona. Bu oýun Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlar. Santýago Bernabau me...

Dowamy »

1094 19
Köneler, 4 years ago


Ronaldo Liwerpuldan gol salarmyka?

Bu gije Liwerpul Real bilen duşuşýar.
Ronalda henize çenli Mançesterde oýnan ýyllarynda hem Liwerpulyň öýünde gol salyp görmändir. Bu gije Ronaldo gol salarmyka?

Dowamy »

756 4
Köneler, 4 years ago


Türkler ýene gamgyn. Türkiýe 1-2Çehiýa

Öten agşam Ýewro-2016-yň oýunlary bolmaýamyka diýip tw programmalary gözden geçirişdirsem 4 kanaldan dagy Türkiýe Çehiýa oýny bolup oturan eken.
Türkmenistan Sport kanaly hem şol oýny göni efirde janköýerlere ýetirdi. Ondan başga-da Sport, Sport Plýus, Idman Azerbeýjan we Show kanallary hem gyzgyny bilen oýny paýlaşdy.
Oýnuň 8-nji m...

Dowamy »

655 0
Köneler, 4 years ago


Messi Ysraýyla kömek pul berdimi?

"Messi Ysraýyla 1million ýewro kömek edipdir" diýip sosiýal setlerde jedelli habar köp agzaldy. Kömek edenligi hakda resmi bir anyk maglumat heniz ýok.
Ýöne bu hakda Amerikaň we Angliýaň mediýalarynda hem agzaldy. Olaň habarna görä Messi dünýä çempiony bolsam Ysraýyla 1million ýewro kömek etjek diýipdir.
Messiň ýewreýleň "Aglama diw...

Dowamy »

1046 7
Köneler, 4 years ago


Dünýä Futbol Çempiýonaty-2018 Russiýadan alynmagy mümkin

Dünýä Futbol Çempiýonaty-2018 Russiýadan alynmagy mümkinGermaniyanyň kansleri Merkel Russiýa garşy ekonomiki sanksiýa (bir döwlete garşy ulanylýan jezalandyryş çäreleri) ulanmalydygyny we muny Ýewropa ülkeleriniň çalt ulanmalydygyny belledi. Ukraýindaheläkçilige uçran Malaýziýa uçaryny Russiýa tarapyndan ýarag kömegi berilen Donesk Halk Respubikasy...

Dowamy »

821 2
Köneler, 4 years ago


FINAL World Cup FIFA-2014 Çaklamaňyzy goýuň!


FINAL
GERMANIÝA-ARGENTINA 00:00

Ynha-da millionlaryň oýny bolan futbol boýunça Dünýä Çempionatynyň 25-nji güni boljak oýun. Bu oýun Braziliýada geçýän FIFA-2014 dünýä çempionatynyň final oýny.
Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşan bu final duşuşygy Rio-de Žaneýronyň rowaýaty Marakana stadionynda bu gije (13.07....

Dowamy »

829 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-24-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 12.07.14


3-nji ýer üçin (bürünç medal)
Braziliýa-Gollandiýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 24-nji güni boljak oýun. Bu oýun FIFA-2014 dünýä çempionatynyň bürünç medalyny kimiň eýelejegini belli edýän oýun.
Braziliýaň janköýerleriniň ýüzi gülermi? Ýa ýene Braziliýalylar ýasa bogularmy? Gollandiýa ýeňilmezligini dowam ederm...

Dowamy »

678 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-23-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 09.07.14


Ýarym final oýuny:
Argentina-Gollandiýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 23-nji güni boljak oýun. Bu oýun ýarym final oýuny.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

907 6
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-22-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 08.07.14


Ýarym final oýuny:
Braziliýa-Germaniýa 01:00


Dünýä Çempionatynyň 22-nji güni boljak oýun. Bu oýun ýarym final oýuny.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

839 3
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-21-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 05.07.14


1/4 final oýunlary
Argentina-Belgiýa 21:00
Gollandiýa-Kosta Rika 01:00


Dünýä Çempionatynyň 21-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/4 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

803 4
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-20-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 04.07.14


1/4 final oýunlary
Germaniýa-Fransiýa 21:00
Braziliýa-Kolumbiýa 01:00


Dünýä Çempionatynyň 20-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/4 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

911 15
Köneler, 4 years ago


Netije-19-njy güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 19-njy gününiň oýunlaram tamam boldy. Bu oýunlar 1/8 final oýnunyň 7-nji we 8-nji oýny. Hasaplar şeýleräk:

Argentina 1-0 Şweýsariýa
Belgiýa 2-1 ABŞ

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 75 oçko
2. Messibet 64 oçko
3. Kitap...

Dowamy »

806 4
Köneler, 4 years ago


Netije-18-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 18-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Bu oýunlar 1/8 final oýnunyň 5-nji we 6-njy oýny. Hasaplar şeýleräk:

Fransiýa 2-0 Nigeriýa
Germaniýa 2-1 Alžir

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 74 oçko
2. Messibet 63 oçko
3. Kita...

Dowamy »

873 7
Köneler, 4 years ago


Maradonaň aýdanlaryndan (rusça)

Идиот Пеле, убийца Буш и другиеогненные фразы Диего Марадоны17:191 июля сборная Аргентины проведет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Бельгии. В случае, если аргентинцы завершат борьбу на турнире, им будет не избежать жесточайшей критики со стороны одного из величайших футболистов всех времен Диего Марадоны. Sportbox.ru вспоминает са...

Dowamy »

882 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-19-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 01.07.14


1/8 final oýunlary
Argentina-Şweýsariýa 21:00
Belgiýa-ABŞ 01:00


Dünýä Çempionatynyň 19-njy güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/8 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

959 10
Köneler, 4 years ago


Netije-17-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 17-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Bu oýunlar 1/8 final oýnunyň 3-nji we 4-nji oýny. Hasaplar şeýleräk:

Kosta Rika 1-1 Gresiýa (11m.j.u. 5-3)
Gollandiýa 2-1 Meksika

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 72 oçko
2. Messibet 60 oç...

Dowamy »

481 0
Köneler, 4 years ago


Netije-16-njy güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 16-njy gününiň oýunlaram tamam boldy. Bu oýunlar 1/8 final oýnunyň ilkinji iki oýny. Hasaplar şeýleräk:

Braziliýa 1-1 Çili (11m.j.u. 3-2)
Kolumbiýa 2-0 Urugwaý

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 72 oçko
2. Messibet 57 oçko

Dowamy »

503 0
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-18-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 30.06.14


1/8 final oýunlary
Fransiýa-Nigeriýa 21:00
Germaniýa-Alžir 01:00


Dünýä Çempionatynyň 18-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/8 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

857 10
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-17-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 29.06.14


1/8 final oýunlary
Gollandiýa-Meksika 21:00
Kosta Rika-Gresiýa 01:00


Dünýä Çempionatynyň 17-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/8 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

862 9
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-16-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 28.06.14


1/8 final oýunlary
Braziliýa-Çili 21:00
Kolumbiýa-Urugwaý 01:00


Dünýä Çempionatynyň 16-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/8 final oýunlary.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

842 10
Köneler, 4 years ago


Netije-15-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 15-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Şunluk bilen toparçadaky oýunlar tamam boldy. 16 ýygyndy dowam eder we 16 ýygyndy hem öýne tarap ýola düşer. Hasaplar şeýleräk:

Germaniýa 1-0 ABŞ
Portugaliýa 2-1 Gana
Belgiýa 1-0 G. Koreýa
Alžir 1-1 Russiýa

Şu güne çenli agzalaň j...

Dowamy »

808 3
Köneler, 4 years ago


Netije-14-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempiontynyň 14-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Argentina 3-2 Nigeriýa
Bosniýa 3-1 Eýran
Gonduras 0-3 Şweýsariýa
Ekwador 0-0 Fransiýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 61 oçko
2. Messibet 52 oçko
3. Kit...

Dowamy »

501 0
Köneler, 4 years ago