ispaniýa 1-1 Fransiýa Ramos Çili 1-2 Argentina Messi Chelseatm agzany Çili-Argentina oýnuny dos-dogry bilmegi bilen gutlaýan we dos-dogry bilmekde ýeke-täk liderdigini hem ýatladýan! Ynha-da geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň netijesem taýýar boldy. Häzir aşakda şol oýunlardan soň jemi gazanylan netije bilen sizi tanyşdyrmakçy. Şu güne çenli gazanylan oçkolarda kimler näçinji ýerdek-ä? Ony häzir suratly soragymyzdan soň bilersiňiz! Şu futbolçy kim?

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir