Ýuwentus-Şahtýor 02.10.12 Zenit-Milan 03.10.12 Indiki hepdäň başyna çempionlar ligasynyň ikinji tury start alar. Şol oýunlardan iki sanysyny Talyplarda Çaklama Turniriniň 3-nji turynda bäsleşige goşmagy makul bildik. Bu günem T.ç.t turnirimiziň 2-nji turynyň oýunlary bolar. Nesip bolsa şol oýunlaryň netijesi üçin ertir ýörüte tema açaryn. Onda çaklamaňyzy goýup başlabermeli. Turniriň düzgüni barada açylan temaň linkini aşakda goýjak.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir