DÇÇT-15-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 26.06.14


Germaniýa-ABŞ 21:00
Portugaliýa-Gana 21:00
Russiýa-Alžir 01:00
Belgiýa-G.Koreýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 15-nji güni boljak oýunlar.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

878 13
Köneler, 4 years ago


Netije-13-nji güni. DÇÇT.


Düýnki dünýä çempiontynyň 13-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Angliýa 0-0 Kosta Rika
Kolumbiýa 4-1 Ýaponiýa
Gresiýa 2-1 Kot'd-Iwuar
Urugwaý 1-0 Italiýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 53 oçko
2. Messibet 46 oçko

Dowamy »

685 4
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-14-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 25.06.14


Argentina-Nigeriýa 21:00
Bosniýa-Eýran 21:00
Gonduras-Şweýsariýa 01:00
Ekwador-Fransiýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 14-nji güni boljak oýunlar.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

906 17
Köneler, 4 years ago


Netije-12-nji güni. DÇÇT.


Düýnki dünýä çempiontynyň 12-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Ispaniýa 3-0 Awstraliýa
Gollandiýa 2-0 Çili
Meksika 3-1 Horwatiýa
Braziliýa 4-1 Kamerun

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 52 oçko
2. Messibet 44 oçko
...

Dowamy »

553 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-13-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 24.06.14


Italiýa-Urugwaý 21:00
Kosta Rika-Angliýa 21:00
Ýaponiýa-Kolumbiýa 01:00
Gresiýa-Kot'd-Iuar 01:00

Dünýä Çempionatynyň 12-nji güni boljak oýunlar.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

869 14
Köneler, 4 years ago


Netije-11-nji güni. DÇÇT.


Düýnki dünýä çempiontynyň 11-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Belgiýa 1-0 Russiýa
G. Koreýa 2-4 Alžir
ABŞ 2-2 Portugaliýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 47 oçko
2. Messibet 40 oçko
3. Kitaphanaçy 29 oçko
4...

Dowamy »

491 0
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-12-güni. Çaklamaňyzy goýuň! 23.06.14

Awstraliýa-Ispaniýa 20:00
Gollandiýa-Çili 20:00
Braziliýa-Kamerun 00:00
Meksika-Horwatiýa 00:00

Her gruppaň oýunlary hem şol bir wagtda başlaýar.
Çaklamaňyzy goýubermeli!

Dowamy »

870 12
Köneler, 4 years ago


Netije-10-nji güni. DÇÇT.


Ynha-da, Düýnki dünýä çempiontynyň 10-njy gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Argentina 1-0 Eýran
Germaniýa 2-2 Gana
Nigeriýa 1-0 Bosniýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 44 oçko
2. Messibet 39 oçko
3. Kitaphanaçy 28 oçko <...

Dowamy »

691 3
Köneler, 4 years ago


Netije-9-nji güni. DÇÇT.


Ynha-da, Düýnki dünýä çempiontynyň 9-njy gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Italiýa 0-1 Kosta Rika
Şweýsariýa 2-5 Fransiýa
Gonduras 1-2 Ekwador

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 39 oçko
2. Messibet 36 oçko
3. Kitaphanaçy 2...

Dowamy »

609 3
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-11-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 22.06.14


Belgiýa-Russiýa 21:00
Günorta Koreýa-Alžir 00:00
ABŞ-Portugaliýa 03:00

Dünýä Çempionatynyň 11-njy güni boljak oýunlar.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

975 16
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-10-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 21.06.14

Argentina-Eýran 21:00
Germaniýa-Gana 00:00
Nigeriýa-Bosniýa 03:00

Şu gün boljak oýunlar. Çaklamaňyzy goýubermeli.

Dowamy »

1126 25
Köneler, 4 years ago


Netije-8-nji güni. DÇÇT.


Ynha-da, Düýnki dünýä çempiontynyň 8-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Kolumbiýa 2-1 Kot'd-Iwar
Angliýa 1-2 Urugwaý
Ýaponiýa 0-0 Gresiýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 36 oçko
2. Messibet 30 oçko
3. Kitaphanaçy 21 o...

Dowamy »

631 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-9-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 20.06.14


Italiýa-Kosta-Rika 21:00
Şweýsariýa-Fransiýa 00:00
Gonduras-Ekwador 03:00

Ine-de ertirki oýnaljak oýunlar. Çaklamalaryňyzy oýun başlamanka goýubermeli!

Dowamy »

1105 20
Köneler, 4 years ago


Netije-7-nji güni. DÇÇT.


Düýnki dünýä çempiontynyň 7-nji gününiň oýunlaram tamam boldy. Hasaplar şeýleräk:
Awstraliýa 2-3 Gollandiýa
Ispaniýa 0-2 Çili
Kamerun 0-4 Horwatiýa

Şu güne çenli agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:

1. Iniýesta 34 oçko
2. Messibet 29 oçko
3. Kitaphanaçy 17 oçko

Dowamy »

767 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-8-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 19.06.14


Kolumbiýa-Kot'd-Iduwar 21:00
Urugwaý-Angliýa 00:00
Ýaponiýa-Gresiýa 03:00

Dünýä Çempionatynyň 8-nji güni boljak oýunlar.
Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Dowamy »

924 21
Köneler, 4 years ago


Netije-6-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempionatynyň 6-njy gününiň oýunlary hem tamam boldy.
Belgiýa 2-1 Alžir
Braziliýa 0-0 Meksika
Russiýa 1-1 G. Koreýa
Oýunlara şunuň ýaly tamamlandy.
Kitaphanaçy agza üç oýunda 5 oçko toplamagy başardy.
Aýratynam Russiýa G. Koreýanyň arasyndaky deňe deňligi bildi. Ýöne ilkinji goly Keržak...

Dowamy »

773 2
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-7-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 18.06.14

Awstraliýa-Gollandiýa 21:00
Ispaniýa-Çili 00:00
Kamerun-Horwatiýa 03:00

Çaklamaňyzy goýubermeli

Dowamy »

962 22
Köneler, 4 years ago


Netije-5-nji güni. DÇÇT.

Dünýä çempionatynyň 5-nji oýun güni hem tamam boldy.
Bu oýunda-da Germaniýa Portugaliýany garaşylmadyk hasap 4-0 ýeňdi. Eýran Nigeriýa bilen 0-0 oýnady. ABŞ bolsa Ganany 2-1 hasabynda ýeňmegi başardy.
5-nji oýun gününden soň agzalaň gazanan oçkolary şeýleräk:

1.Iniýesta 29 oçko
2.Messibet 21 oçko
3.Ki...

Dowamy »

499 0
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-6-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 17.06.14

Belgiýa-Alžir
Braziliýa-Meksika
Russiýa-Günorta Koreýa

17-nji iýun güni sagat 21:00-da Belu-Orizonti şäheriniň "Mineýran" stadionynda Belgiýa Alžir bilen duşuşar. Oýna Meksikaly Marko Rodriges eminlik eder.
Şol gije 00:00-da Braziliýa Meksika bilen, şol gije sagat 03:00-da Russiýa Günorta Koreýa bilen duşuşar....

Dowamy »

917 13
Köneler, 4 years ago


Netije-4-nji güni. DÇÇT.

Şweýsariýa 2-1 Ekwador
Fransiýa 3-0 Gonduras
Argentina 2-1 Bosniýa

Şu oýunlardan soň, dünýä çempionatynyň 4-nji oýun gününden soň agzalaň jemi gazanan netijesi şeýleräk:
1.Iniýesta 28
2.Messibet 15
3.Kitaphanaçy 7
4.Baýramsoltan 7
5.Şahyr 1
6.Agent007 1

Dowamy »

489 0
Köneler, 4 years ago


DÇÇT-5-güni. Çaklamaňyzy Goýuň!

GERMANIÝA-PORTUGALIÝA
EÝRAN-NIGERIÝA
GANA-ABŞ

16-njy iýun güni dünýä çempionatynyň 5-nji gününiň oýunlary dowam eder.
Aşgabat wagty bilen sagat 21:00-da Salwador şäheriniň "Fonte-Nowa" stadionynda Germaniýa bilen Portigaliýa duşuşar. Oýna Serbiýaly Milorad Mažiç eminlik eder.
Şol gije 00:00-da Kuritiba ş...

Dowamy »

956 18
Köneler, 4 years ago


Netije-3-nji güni. DÇÇT.


Dünýä çempionatynyň Çaklama Turniriniň 3-nji oýun günlerem tamam boldy. Şol oýnalan dört oýnuň nähili gutarany DÇÇT-3-nji oýun güni mowzukda ýazylandyr.
Bu gezekki oýun güninde Iniýesta agza 11 oçko toplamagy başardy. Nähili gazanany hem şol temada ýazylypdy. Bu ýeňişi bilen Iniýesta agzany gutlaýan.
3-nji oýun gününden soň...

Dowamy »

668 6
Köneler, 4 years ago


Dünýä Çempionatyndan hasaplar


Edil ýene-de 1-2 minutdan Angliýa bilen Italiýaň arasyndaky topardaky duşuşyk başlajak.
Şu oýundan öňki oýnalan oýunlar hakda kiçijik hasapat beräýin diýdim.

Jemi oýnalan 6 duşuşykda 22 pökgini derwezä girizmek başartdy. Ol pökgüleň 18-sini ýeňen tarap saldy, 4-sini bolsa ýeňlen tarap saldy.
Heniz gol geçmedik o...

Dowamy »

645 1
Köneler, 4 years ago


Netije-2-nji güni. DÇÇT.


Salam gadyrly Talyplar sahypaň agzalary. Ynha-da dünýä
Gçempionadynyň oýunlarynyň 3-nji güni dowam edýär. Bizem bu çempionaty gyzykly geçirer ýaly çaklama turnirini gurnadyk.
Bu temamyza-da Iki oýun gününiň jemi boýunça gazanylan oçkolar bilen tanyş edeýin:

1. Iniýesta 7 oçko
2. Messibet 5 oçko

Dowamy »

629 1
Köneler, 4 years ago


Netije-1-nji güni. DÇÇT

Dünýä çempionatynyň 1-nji gününiň iki oýny hem tamam boldy.
Ol oýunlara jemi 5 sany agza öz çaklamasyny goýdy. Bu oýunlarda hasaby iki agza dogry bildi. Olar Kitaphanaçy agza bilen Iniýesta agza. Kitaphanaçy Braziliýa-Horwatiýa oýnuny, Iniýesta bolsa Meksika-Kamerun oýunlarynyň hasabyny dogry bildiler.

Indi bolsa 1-nji güniň...

Dowamy »

769 6
Köneler, 4 years ago