Tüweleme, üýtgeşme bar eken. Saýt köne durkundan üýtgäpdir. Gutly bolsun! Gowja ýazgylara garaşýas!

Köneler, messibet tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir