Nigeriýaň Islandiýany ýeňmegi bilen umytlanan argentinler indi özlerine uly kömek eden "dostuna" garşy birigün "duşmany" ýaly garşylaşjak.
Uly hasap bilen Nigeriýany ýeňip bilse, Islandiýa kiçi hasap bilen Horwaty ýeňäýsede Argentina indiki tura çykyp biljek. Ýöne bu bolgusyz oýny bilen Nigeriýa garşy nähili oýun görkezerkä bular? Bu gezek Horwatiýa kömek edäýen ýagdaýynda Messi Nigeriýany ýeňip bilermikä? Ýa bu oýundada Argentinlar "ýöräpjik" oýnarmyka? Sizem öz pikiriňizi ýazyň. Galanynam oýun görkezer. Janköýerleň garaşanyny ödemedigi welin anyk.

Sport, messibet tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir