Hmm, näme diýeli! Russiýada geçýän futbol boýunça dünýä çempionatynda garaşmaýan ýygyndylarymyzyň gatnaşyp bilmedikleri we 1/16 finaldan yzyna gaýdanlary diýjekmi, Germaniýaň toparçadan dolanmagy, VAR sistemasynyň ilkinji gezek dünýä çempionatynda ulanylmagyna çenli dürli wakalar bilen öz içine aldy diýsek ýalňyşdygmyz bolmaz.
Şweýsariýany ýeňen Şwesiyaň ýygyndysyndan bilermenler uly bir zada garaşmadyk bolmagy ahmal. Esasanam Zlatan Ibragimowiçiň ýygyndyda oýnamazlygy Şwesiýaň haýryna boldy diýsek ýalňyşdygymyz bolmaz.
Zlatan bilen 2002 we 2006-da 1/16 finaldan gaýdan bolsa, 2010 we 2014-de dünýä çempionatyna asla gatnaşyp hem bilmedi.

Bu ýyl bolsa Zlatansyz Şwesiýa 1/4 finalda.
Beýle bolsa Zlatan kime gerek!?

Sport, messibet tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir