Bu çempionatda öz jögüligi bilen uly goh turuzan futbolçylaň biri hem şu wagtky futbol ýyldyzy braziliýaly Neýmar. Şweýsariýa bilen oýnalan oýunda (ýa-da Serbiýa) togarlanyp-togarlanyp tas meýdançadan çykyp gidýädi. Meksika bilen oýnalan oýundada şeýle bir çabalandy welin bu möwsümem şikes alyp futboly taşlap gider öýtdüm (ýazgyny gaýtalanda onuň ýaly zadam ýok eken).
Sosial setlerde Neýmaryň bu jögülikleri üçin birtopar ýazgylar, suratlar paýlaşan ekenler.

Göreli bakaly, Neýmar ýene dowam edermikä bu "ussatlyklaryna"!

Sport, messibet tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir