Eňňere etdiňizow bärsini. Gan dawasy ýaly, biz-ä nämäň namedigine-de düşünemzok!

Köneler, messibet tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir