salam talyplar.com agzalary! mende sheyle teklip bar : hek kim talyplar.com giren wagty birek-birek bilen salamlashyp hal yagdayyny sorajak bolsa shu mowzykda yazsyn. yagny beyleki mowzuklan ichinde yazmazlyk uchin!

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
  ozik 9 years ago
 • salam perishdejik, gowumy yagdaylan? :-)
  Goool 9 years ago
 • Wi yadada dushenok salam hemmañize!
  ozik 9 years ago
 • salam gool. hichden gich yagshy diyipdirlermi :-)
  Bravo 9 years ago
 • Salam talyplar! Hosh gorduk barynyzam! :)
  Rahip 9 years ago
 • Bay bow halboy dost bi gun ecilipsinle
  Ozik dist basymrak paylaweri bolmasa dahoda cenli kop wagt bar!!!!
  ozik 9 years ago
 • hemmelere salam!!! hallboy-ynam 5 kamaz salamyny paylayan, :-)
  Goool 9 years ago
 • 15.09.2010 ýyl

  ozik 9 years ago
 • salam, salam, salam. Hallboy sen 55 kamaz salamyndan 50 si galdy. :-)
  hallboy 9 years ago
 • Salam oglanlar, gyzlar.
  Bravo 9 years ago
 • Salamlar size talyplar :)
  sido 9 years ago
 • .
  Cwetocek 9 years ago
 • salam hemmelere!!!
  hallboy 9 years ago
 • Salam GUL!!! :-)
  Cwetocek 9 years ago
 • salam hallboy! At dek gowumy yagdaylam?!:-)
  hallboy 9 years ago
 • Howwa, özüñ gowumyñ! Gachak.
  Agsham saña garashyp sullerip galypdyryn agentde.
  :-)
  Cwetocek 9 years ago
 • mena son agenda girmek yadmada dushmandr:-)
  hallboy 9 years ago
 • Dogry. Yada düshmedik bolsa gowy bolupdyr.
  hallboy 9 years ago
 • Dogry. Yada düshmedik bolsa gowy bolupdyr.
  dilya87 9 years ago
 • Salam talyplar comyñ agzalary. Inede men geldim. Gowumy ýagdaýlaryñyz?
  serkerdetm 9 years ago
 • salam hemme turkmen garyndaslarymyza
  akrap05 9 years ago
 • Ullakan salam hemmelere cwet su gunler seyrek giryan isin kanmi
  ozik 9 years ago
 • salam talyplar.com agzalary!
  Bravo 9 years ago
 • Salam ozik aga! Miss dilya salam! Yitdiniza how! :P
  fistik 9 years ago
 • salam hemmanize cwet joramyza gaty görüpdir indi bu yere geler öydemok
  ozik 9 years ago
 • gowumy bravo aga? bu gunler senem kan gornenok oza :-)
  akrap05 9 years ago
 • Bravo salam mis kim bolyar aydayda
  Bravo 9 years ago
 • Ay bizem barla. Azajyk caklendirmesek boljak dal.
  Bravo 9 years ago
 • Miss
  mistr yaly soz, sylayan adamlaryna yuzlenilya
  akrap05 9 years ago
 • Dusundum bravo sag bol
  ozik 9 years ago
 • hemmelere salam! gowumy yagdaylar halayyk? :-)
  Cwetocek 9 years ago
 • salam mena gowyrak!
  Leylisa 9 years ago
 • salam hemanıze,oglan ,gyzlara ,mana-da salam
  Goool 9 years ago
 • 4.07.2010
  Hemme agzalara salam!
  MELISSA 9 years ago
 • salam salam salam gowumysynyz! Gelin gecin tore hosh geldiniz :)
  MELISSA 9 years ago
 • salam salam salam gowumysynyz! Gelin gecin tore hosh geldiniz :)
  Cwetocek 9 years ago
 • melli go6alap yazp ba6ladynow:-)
  MELISSA 9 years ago
 • bayramlar goshadan gel6i yaly melli ucinem bugun go6a bayram gosha toy. Shon u.n yazyan zatlarymam gosha goshadan yazyan ))
  Goool 9 years ago
 • name bayram? 4.10.2010 bayrama dal oydyan?
  Cwetocek 9 years ago
 • bayramynama yetip gelya
  MELISSA 9 years ago
 • mana we menin ma6galamdakylara degisli bayram
  Cwetocek 9 years ago
 • seni we ma6galany bayramlarynyz bilen gutlayan!
  MELISSA 9 years ago
 • sagjabol. uzak ya6 arzuw edip bilersin :-)
  Cwetocek 9 years ago
 • uzak ya6am arzuw etyan! Ejen doglan gunimi?
  MELISSA 9 years ago
 • yok, yegenjigimin
  ozik 9 years ago
 • hemmelere salam!!!
  ozik 9 years ago
 • salam talyplar.com agzalary!!! ertiriniz hayyrly bolsun! :-)
  Cwetocek 9 years ago
 • salam millet! Gunortanynyz hayrly bolsun!:-)
  ozik 9 years ago
 • salam halayyk, gich yagsy! :-)
  Rahip 9 years ago
 • waleykum yeke millet ! Gowumy yagday? Ka wagtjyk jyklap gidyanow,
  ozik 9 years ago
 • Hudaya shukur. ozun nahili rahip? yeke millet diyenine dushunmedimle ? howwa aram aram jylkayan.
  Goool 9 years ago
 • 6.10.2010yyl
  Hemmäñize salam!
  Leylisa 9 years ago
 • Salam hemanize yagdaylartnyz nahili
  MELISSA 9 years ago
 • howwa aram
  aram jylkayan.
  ozik | 2010-10-05 09:18:36
  ozik gowudyra, jylkamak name? :-)
  ozik 9 years ago
 • salam! Hudaya shukur gowy, sen nahili melissa? jyklamagyn namedigni bilenokmy:-)
  ozik 9 years ago
 • hemmelere salam!
  Sypay 9 years ago
 • Salam.
  MELISSA 9 years ago
 • jyklamak-jylkamak taze soz bellan ))
  hallboy 9 years ago
 • Salam adamlar! Daň b/n gözümi açandan ylgadym çom-a :-) Saglyklar neneň, gowymysyňyzlar!!! Ozik, Dost men ýene gelendirin saňa krupny Salam tabşyrmana! :-) 55 KaMaz SALAM gutarandyr-a! Al menden ýene 55 KaMaz! :-) Bravo Dost, BROKER size RESPECT! Gul! Saňada ullakan SALAM! Men ýitemok! Öňem aýdypdym: " eger ýitjek bolsam öňünden aýdaryn!" :-D Elmydama şu tňwereklerde!
  Bravo 9 years ago
 • Ohho salawmaleykim hally aga! Gözuñ aydyñ! :P
  hallboy 9 years ago
 • Hany uky??? Be-e-eee... Sen ýetişýäň-aý! :-):-):-P:-D
  Bravo 9 years ago
 • Maya nadya? :D
  gozelay 9 years ago
 • salam hemma men taze gellim
  moonguse2 9 years ago
 • salam gozelay dobro pojalowat w

  !!!
  gozelay 9 years ago
 • sag bolun guler yuz bln garshy alanynyz uchin,moonguse2 sana ayratyn sag bol
  Ayjagash 9 years ago
 • Hemmelere ullakan salam!!!
  saylanan2 9 years ago
 • salam! Men-a taze gelmdeim welin ,meni yatdan chykarandyrlar eyyam. Ya-da bu tayda meni tanayanlar gidendir. KIM meni tanayan bolsa ona kop dogayy salam. tanamayana hem salam aleykum
  EsCaDa 9 years ago
 • cmocka heley, cotga. Mana sowdurme
  ozik 9 years ago
 • hemmelere salam.
  moongus meni yatdan chykarmansynow
  mena dogrymy aytsam saytdakylan kopusini tanamok. Koneje dostlarymyz yitip gitdi.
  ashkim 9 years ago
 • Hemma kop salam!
  moonguse2 9 years ago
 • ozik sizem bir yatdan cykaryp bolarmy? hany gelinda. yogsada sen taze acan saytyn nahili boldy duzeldimi? menem gosda ona. kimler bar o yerde?
  ozik 9 years ago
 • men koplench barik gelyan myhman hokmunde :-)
  men achan saydymdan netije bolmady. Ol sayty udalit etsemmikam diyyan.
  ozik 9 years ago
 • ohow lider salamaleykum! Kone agzalarymyzyng biri. Men bu saytda tazeje gelen wagtlarym siz barsining yashuly agzalarynyng biridiniz. :-)
  Friendship 9 years ago
 • Hormatly talyplar, salawmaleýkim!
  DG 9 years ago
 • Salam agzalar!!!
  Ozik näme un udalit etjek?öñräk aylandym saytyñ ûtgedipsiñ ,gowa ???
  DG 9 years ago
 • Salam agzalar!!!
  Ozik näme un udalit etjek?öñräk aylandym saytyñ ûtgedipsiñ ,gowa ???
  Camry 9 years ago
 • Salam talypcomuñ agzalary!
  Camry 9 years ago
 • Salam talypcomuñ agzalary!
  ozik 9 years ago
 • salam dg ,camry we beyleki agzalar.
  Dg sayty udalit etsemmikam diyyaniming sebabi her ol sayty hich kim ulananok, her kim girip dine okaya.
  berdihan 9 years ago
 • SALAM TALYP COM AGZALARY MEN SU SAYTA YENI GIRIP BASHLADYM KAN DUSUNSEMOK AHLINIZE ULY HORMAT GOYYAN
  Friendship 9 years ago
 • Sag bol, dost! Ho$ geldiñ! Hany, beýdip durma-da,Töre geçsene! :-)
  berdihan 9 years ago
 • hehey sagbol dostjan
  DG 9 years ago
 • Hä dû$dúm ozik.Udalit etseñ menä gynanaryn....
  DG 9 years ago
 • Yogsada Friendship beydip göni töre geçirmesene,bahym gaçyp giderdä?
  berdihan 9 years ago
 • hehey yigitler dusunushsem torunde anarsyna geshjek welin kan onaramok ul;anyp gayrat edip komek berin
  Melike86 9 years ago
 • Salam! Men taze girdim hic dushunip bilemok bu saytda konferensiya yaly gepleshilyami eger kyn gormeseniz dushundirayinda
  ozik 9 years ago
 • salam hemmelere.
  Melike bu sayt pikir alshmak u.n . Konferensiya yalak dal. Konferensiyada bir topar manysyz zatlaram gurrun edip bolya oz aranda. Emma bari kopchuligin gelip gidyan yeri.
  balochka 9 years ago
 • Salam salam hemmanize!
  best 9 years ago
 • salam hemmanize!!!
  ozik 9 years ago
 • salam hemmelere we shu wagtky online agza best we bayja! gowumy yagdaylar?
  bygja 9 years ago
 • hawa gowy ozun gowmy
  bygja 9 years ago
 • ozik sen nireli? men chyn adym Oraz
  best 9 years ago
 • salam hormatly ozik, bayja. Allaha shukur gowy, sizem gowysynyz inshallah.
  bygja 9 years ago
 • bayja dalow men bygja
  napas 9 years ago
 • salam oglanlar ve gyzlar.
  yagdaylarynyz betmi?
  best 9 years ago
 • bagyshlarsynyz onda bygja.
  bygja 9 years ago
 • ok. name tazelik bar aydyp otyryn
  ozik 9 years ago
 • Yagdaylar egzameny tabshyryp gelemsonyz gorerisda nahili boljagyny;-)
  DG 9 years ago
 • Salam köneje we täzeje agzalarmyz we myhmanlammyz:-hemmänizi nowruz baýramynyz bn gutlayan,men bu gùn dync alýan ,siz näme i$leýäniz?
  ozik 9 years ago
 • salam hemmelere! Dg dost gowumy yagdaylan? Bizem dynch alyas nesip edenden :-) mena pikir edyan ka bir koneje agzalar taze nik b.n giryan bolmaklygy ahmal.
  zumerchi 9 years ago
 • сaлaм хeммeлeрe!
  DG 9 years ago
 • Salam Ozik,Zumerch.
  Ozik dost $ùkùr hudaýa,ýagdaýlara gowy.Bilmedimdä,belki girýändirem täze link bn.
  Friendship 9 years ago
 • Salawmaleýkimler! Hemmeleri nowruz baýramy bilen gutlaýan!
  DG 9 years ago
 • Aleýkumessalam Friendship,sag bol,señem baýramyñ bn.
  aynash 9 years ago
 • Mendenem talyplar.comung ahli agzalaryna SALAM.Ahli agzalary hemem turkmen halkymyzy NOWRUZ bayramy bn gutlayan!!!
  bmw525 9 years ago
 • EESSSSSSSAAAALAAAAMMMMMMMMMMMLAAAAAAAR
  ozik 9 years ago
 • waleykimessalam bmw dost!
  ozik 9 years ago • hemmelere salam
  Cwetocek 9 years ago
 • salam ozik! Gowmy yagdaylar? Bu temany entegem ulanyanmy tuweleme! :)
  atabeg 9 years ago
 • Waleýkimessalam!
  ozik 9 years ago
 • Hudaya shukur. Gowumy özunem? Ay ka wagt ulanyas :-) pensiya chykamsondagy shun yalak taze tema acharynda.
  Auditor 9 years ago
 • Bu ajjjayp tema muna uns bermesek bolmaza
  Abadan 9 years ago
 • Salam agzalar, Howwa auditor munuñ ýalak tema üns bermesek bolmaza :)
  efkan 9 years ago
 • hemenelere selam
  efkan 9 years ago
 • türkmanistan güzelmi askabat nasıl ayda kac para kazanıyosunuz hersey ucuz diyolar orda 1oo min dolarla gelsem ne yapa bilirim orda iş kura bilirmiyim
  Auditor 9 years ago
 • Salam efkan hosh geldin!
  efkan 9 years ago
 • salam auditor sende hosgeldin
  efkan 9 years ago
 • ben türkmanistana gelmek istiyorum gezmeye nasıl gelebilirim yardıncı olurmusun iş kurmak istiyorum orda
  efkan 9 years ago
 • auditor sen nerde yasıyosun türkmanistanda hangi şehirda
  Auditor 9 years ago
 • Men ashgabatda welin yone size yardam edip bilmezmikam diyan, siz gowsy yigtlermizin biri bn tanyshyn!
  efkan 9 years ago
 • türkiyada benim bir tana arkadaşım var daşoguzdan istanbulda orada futbolcuymuş ama cok az alıyomus calısanlar orda dogrumu
  Auditor 9 years ago
 • Chalyshyan yerine bagly. Hudaya shukur eklenip blman yorena yok. Yigtlermiz tuweleme ugurtapyjy. Mashgalalarny hor etmeyaler!
  efkan 9 years ago
 • ben sana anlamadım yardam edip bilmisanmı
  Auditor 9 years ago
 • Yokla men pricom men nadip yardam edein. Dashoguzly turkmen dostunyza gosterin o yardam eder anlamaga
  efkan 9 years ago
 • ashgabata gelsem 1ayına kac para vereman otelda kalsam gezsam kaç dolar harcıysan orada indi sizin prezedet kim var gurbangulumu yina
  efkan 9 years ago
 • benim dostum 5 sana burda yasıdı orda indiki yasamı bilmidi cok kanun deyişdi aytadi mana
  efkan 9 years ago
 • man braz konuşmagı bileman türkmanca mana anlisanmı
  Auditor 9 years ago
 • Efkan men bilemok hou o zatlary "bula bashmdan ildou diyan smayl"
  efkan 9 years ago
 • hersay ucun çok tesakkur edeman salam aytaman kendina i bakasan auditor
  efkan 9 years ago
 • hangi zatlary man sana anlamadım na konus
  efkan 9 years ago
 • ben türkiyada yasiyorum ama yugoslavım burda dogdum kürt deyilimsakın yanlış anlama menı
  efkan 9 years ago
 • ben kürtleri sevmiyorum spor yapmayı müzik dinlemeyi cok seviyorum sen neleri seviyorsun
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri