Kakasynyň oglyna söhwedi

Indi 18-e yetendir yashyn
oglum onatja gyz gozunde bolsun
mojegin chenidal senin ys alshyn
oglum onatja gyz gozunde bolsun

Gozlaber inerim bir gun taparsyn
goy menin hosh sozim gownin aparsyn
ayalyn dushmasa basym chokersin
oglum onatja gyz gozunde bolsun

Ashdan bolup alsan yen...

Dowamy »

2630 27
Köneler, 10 years ago


Duşuşyk!

Salam Agzalar! Mende bir maslahat bar esasy ashgabatda yashayanlara yone beyleki welayatdaky agzalar hem gatnashsa hoshal bolardyk!
dekabyr ayynda taze yylyn on yanynda talyplar.com-yn agzalary bilen dushushyk gurnasak nahili bolar? Tanysharys,gulisheris we shatlanarys!!!!

Pikirimi nahilek goryaniz???

Dowamy »

2224 113
Köneler, 10 years ago


Turkmen Toyy

Salam talyplar.com-yn agzalary we dostlar!

Dogrysyny ayytsam men nache wagyt bari oyde bolamok, yagny turkmenistanda! shonun uchin oz yurdumy we dap dessurlary kuysedim, yagny: toy, gelnaljy, gushak chozdirdi we sh.m.

Menin ozum ashgabatly we ozim bir aylyk Turkmeistana baryan, okuw kanikuly bilen we shol bolan wagtym...

Dowamy »

1859 36
Köneler, 10 years ago


Kim akyl­ly?

ERTEKI Bir bar eken, bir ýok eken. Ga­dym za­man­lar­da bir paý­has­ly go­ja bar eken. Onuň iki og­ly bar eken. Ogul­la­ry bi­ri-bir­le­ri bi­len bas­daş eken. Ola­ryň her haý­sy özü­ne akyl­ly­dy­ryn öý­düp­dir.

Paý­has­ly go­ja ogul­la­ry ýe­ti­şen­soň, ola­ry giň meý­da­na el­tip­dir-de, her haý­sy­na aý­ra­tyn ýer bö­lüp be­rip­...

Dowamy »

1737 34
Köneler, 10 years ago


Gabanma meni!

ezizim gownine guman getirip
hergiz yeresiz yere gabanma meni
yagshy yaman bn dilin yetirip
her gulup bakandan gabanma meni

Ayna bakyp gara sachyn darasan
janym alar mana ogryn garasan
soygi bulashmazmy yersiz gabansan
soygimiz har edip gabanma meni

shygrymyn esasy gahrymany se...

Dowamy »

1698 13
Köneler, 10 years ago


Eneler ynjamasyn!

Eneler ynjamasyn!

Adam tagzym edyä gökdäki taňra,
Berjay edip musulmanlyk parzyny,
ýene bir beyiklik Alladan sonra,
ömür boýy uzmeli biz karzyny.

Ol bizden hiç birzat hantama-da däl,
Azar ýetirmesek bolany oňa,
Ile ýarap ýagşy bolup niýetpäl,
Gollaw berip dursa dogan-dogana.

Dowamy »

1315 10
Köneler, 10 years ago


Gynanch!!!

Salam agzalar! menin ozim dogrymy ayytsam chelsea-nyn fany. egerde oyuny goren bolsanyz semi finalda Chelsea-barselona bilen oynady stamferd bridge-de. shol oyunda sudyanyn yalnyshlygy bilen chelsea utuldy. hakyna seredende chelsea utulmaly-daldi-mika diyyan... sizin pikiriniz nahili shol oyun barada?!

Dowamy »

2083 44
Köneler, 12 years ago


Gol gol golsalam gadyrly agzalar bilyan bolsanyz shu gun chelsea vs juventus oynady!!! oyun yaman showly boldy chelsea-nyn hasabyna 1-0 bilen gutardy!!! chelsea-nyn jankoyerleri sizi tuys yuregimden gutlayaryn:)

Dowamy »

1636 21
Köneler, 12 years ago


INTERNET BARADA

SALAM TALYPLAR.COM-Yň AGZALARY MAňA GAýRAT EDIP AýDYP BILMERSIňIZMI...MEN öýMIZE öýDäKI TELEFON ARKALY INTERNET çEKDRJEK BOLýAN ýöNE HIç HILI MAGLUMAT BILEMOK şOL BARADA!EGRDE çEKSEM MINUDYNA YADA SAGADYNA NAçE TöLEMELIKä? AşGABATDA NIRA ýüZ TUTMALYKA? ONSOňOM şONY öý TELEFONUň ARKASY BILEN DäLDE AýRATYN LINE BILEN çEKDIRSEň GOWYMYKA? GAýRAT EDIP A...

Dowamy »

1602 16
Köneler, 12 years ago


f.c chelsea barada


salam gadyrly talyplar.com-yň agzalary! siziň chelsea cluby barada öz pikiriňizi aýytmagyňyzy haýyş edýän!!! meniň pikirmçe chelsea-nyn utulmagynyň sebäbini menejerden görýän.oýunçylara söz yokmyka diýýan.siz buňa nähili garaýaňyz?

Dowamy »

2471 72
Köneler, 12 years ago


goshgylar

salam talyplar com.-yň agzalary şu saýytdaky goşgulary nädip tapyp bolarka???
gayrat edip aýytsaňyzlan...

Dowamy »

2352 4
Köneler, 12 years ago


SOYGI BARADA

Salam gözel gyzlar we owadanja talyplar nähili ýagdaýlaryňyz meniň adym MAKSAT...
Men beyik britaniýanyň London şäherinde okaýaryn ýagny,men hem siziž ýaly talyp,men sizden yekeje haýyşdym bar kyn görmän SöýGI BARADA nämedir bir zat aýytmagyňyzy sizden haýyşt edýärin...Jogabyňyzy şu belgä goýberip bilersiňiz!!!
maksat.ch@hotmail.com

Dowamy »

5263 98
Köneler, 12 years ago