salam agzalar yenede men.bu gezek hem belli bir adam ynsan yagny shahsyyet hakynda tema acjak.virmenaard agzamyza garayshynyz we berjek soraglarynyz bar bolsa berin eger virmenaard agzamyz jogaplasa

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir