Men yene sheyle bir soragy sizden sorayyn diydim. Aslynda oz kellame sheyle pikir geldi, sizinem pikirinizi bilmek uchin achdym. Onno sorag sheyle: talyplar.comda name gazandyk yada name yitirdik? Peydasy name yada zyyany name? On peydalanjak zatlar bar eken, indi peyda yokmy yada on peydasyz eken indi peydalansa boljakmy? Her kim kellesine gelen dogry pikirni paylashsa gowy bolardy.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir