Duyn irde jygyllyga gitdim gen goraýmeli adam az mundan öñ ayak basmana yer bolanokda. Garaz gerek zatlarymy aldym taksi mindim welin yzynda bir yashy yeten (22-23 yashly) gyz aglap otyr ony gorup bir hili susdum peseldi. Yanyna yenede 2 sany ayal mindi son gyzdan soradylar : " gyzym näme aglayan ? " diyishdiler ol gyz bolsa : " men sumkamy ogurlatdym" diyip has gyýylyp aglady gorguli entak aljak zatlarynam alyp yetishmandira sumkan icindede bazarda sowjak puly, 450 $ -lyk samsung telfon, bir iki sany gyzyl yuzukleri, garaz ozune edgishli gymmat bahaly zatlarynyn barlygyny aýtdy ...... Mena gynandym bolmandyr sholar yaly ogurlyk etyan haramzadalaryn ellerini capyp bazaryn ortarasynda ile goz edip asyp goýmaly ......

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir