1) ahli zatdan ilki bolsa edepli, turkmen ojagyna gelin boljak gyz. Hemem bolawersin peydaly nepli, turkmen ojagyna gelin boljak gyz. 2) agzyna gelenin diymeyan bolsa, yupka kofta jinsi geymeyan bolsa, yaryndan bashgany soymeyan bolsa, turkmen ojagyna gelin boljak gyz. 3) oykesi kinesi gitmese kane, - azajyk nazini chekende name? Bolsa garayshy chun sozi durdane, turkmen ojagyna gelin boljak gyz. 4) arzyly yashmagy yerinde bolsa, gep-gurrune gitman serinde bolsa, hyzmaty yurekden derinde bolsa, turkmen ojagyna gelin boljak gyz. 5) rysgy chogdam bolup boylasa oyi, kalby kir-kimirsiz pak bolsa kuyi, getirse ojagna kan babek toyy, turkmen ojagyna gelin boljak gyz.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
    Orhideya12 8 years ago
  • wulkan aga goshgyn gowy eken. Yene-de shular yaly goshgulardan yetirip dur. Ustunlik arzuw etyan
    Grizli 8 years ago
  • Magnit sen manla
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri