Bu gun Juma


Mahriba ildeshler juma gununde okan namazlarynyz, eden doga-dilegleriniz kabul bolsun!

Dowamy »

658 2
Köneler, 7 years ago


Konfusiniň pähimleri

* Näme gözleýändigini bilmeýän adam, tapanynda-da, onuň nämedigine düşünmez.
* Ähli zadyň gözelligi bardyr, ýöne, muny her kim görüp bilýän däldir.
* Garaňka nägile bolma-da, birje şem ýak!
* Gapyňyzyň öňüni arassalaman, goňşyňyzyň üçegindäki gara şikaýat etmäň!
* Oýlanman öwrenmek peýdasyzdyr, öwrenmän oýlanmak howpludy...

Dowamy »

581 2
Köneler, 7 years ago


Adamdan akylly gurchuklar :)

oooooonrak "turkmen gundogary" gazetinde bir gyzykly makala dush geldim. "adamdan akylly gurchuklar" hakda
hawa hawa yalnysh okamadynyz. umuman biz hemishe magazindan ya bolmasa bazarlardan alma satyn alanymyzda, olaryn dine gurçhuksyzyny saylap alyas. Dogry dalmi?
aslynda bolsa gurcuklar, haysy alma suyji, yokumly, peydaly bolsa...

Dowamy »

869 10
Köneler, 7 years ago