salam talyplar comçylar gowmysyñyz men $u gûn sagat 18:20 däki poýuzda Mara Barýan sizzen pata alaýyn didim gaýdy$ynyñ biledi belli däl taxili gaytmagym mûmkin eger amanadymy tab$yraysam yrza boluñ

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir