nije rehimlidir, nije mähirli nije mähribandyr gyzyň yuregi! sen ony syndyrsaň, unutma, hergiz, aglayan kemandyr gyzyň yuregı! güldürseň, ömürlık sagadatyňdyr, Söndürseň, yene-de yanmagy kyndyr O, gaygyň, shatlygyň, muhabbetiňdir Soygusiz-zyndandyr gyzyn yuregı! Dashy-da ereder, dash hem bolar ol, ereyıp gozlerde yash hem bolar ol, baharam bolar ol, gysh hem bolar ol, damjadyr, ummandyr gyzyn yuregı! onun bile dunyadir sana kapas-da, onsuz hiç yashama bu toprak uste soyen bir yurege ahyr nepesde iň gozel dermandyr gyzyn yuregı! ony beygelden-de, kiçelden-de siz! dert berıp, wadasyz ölduren-de siz! gadryny bilen-de bu jahanda siz! hemishe juwandyr gyzyň yüregi! kawagt gul dek solar, bırjejık sözden, aglar, ynjar,yene yash doker gozden, bagta garashar belki bir yureksizden Muhabbet ummandyr gyzyn yuregi. bir namart elinden zaher içende, gecirer omruni,ol, yash içinde, kawagt in gymmatly lybas içinde, nalaýyr, pyganly gyzlan yuregi! sensiz el ceker ol, arzuwdan, gamdan, ne peyda soygusız, sensiz ylhamdan ynjytsan, aglatsan, cykarmaz yatdan, Ynjytma, näzijek gyzlan yüregi! __________________

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir