Mena haladym. Hakyky zatlar

Talyp talyplygyn cyn bolyan bolsa
Dekanlardan ýanyp , biship yanyp git.
Oñat okajagyñ çyn bolyan bolsa.
Cärelere cùmùp cykyp, cumup git.

Basharsan cärelen ichine garysh.
Talypdan dost tutun dekandan tanysh
Rektorat ichinden gözleme durmush
Köplùk bn aktiw zala sinip git

Talypla...

Dowamy »

1110 21
Köneler, 8 years ago


Taze okuw ýyly bn gutlayan

Hormatly agzalar we talyplar yetip gelen Taze okuw yyly bn gutlayan .bu taze Okuw yylynda ahli talyplara ustunlik arzuw etyan. Biza 1 nji sentyabr guni okamzok shona gaty gynanyan

Dowamy »

942 12
Köneler, 8 years ago


Agent

Nokia5800 bolyan tùrkmenche agendi nadip skachat etmeley ??? Haýysh etyan bilyan bolsanyz aýdaýyn.

Dowamy »

655 3
Köneler, 8 years ago


Kabul bolsun

Mähriban agzalar gadyr gijesinde eden doga dilegleriniz okan namazlarynyz allatagalanyn dergahinde kabul bolsun Bu gun hydyr atany görmek hemmanize nesip etsin.

Dowamy »

847 9
Köneler, 8 years ago


Biz söygi úçin dogulyandyrys.

Beyleki bir adama bolan söygi adamyn ilkinji islegi hökmunde özuni görkezyar

soygi berk bolsa huday seni yalkar
Söygi edil pul yaly öyde gowy saklanyar
Soygi -bu erkek kishi bn zenanyn arasyndaky birek birege bagty köp bermek yaryshydyr.
Söygunin salan yarasy öldurmeyar , yöne hic yitmeyar.
Kimden cekinya...

Dowamy »

746 1
Köneler, 8 years ago


Tm yer bamyka

Olimpia oyunlary tamamlanypdyr tm yer barmyka Kim bilya?

Dowamy »

937 27
Köneler, 8 years ago


Pikirinizi aýdaýyn.

2012 .12.21 sagat 24:00da boljak waka nahili garaýanyz ? Ynanýanyzmy shoña?

Dowamy »

1263 27
Köneler, 8 years ago


Täsinlikler dùnýasi

*Zenanlar elleri bosh bolsa halamayarlar. Shonun un olar nira gitselerem hökman eline sumkasyny alyarlar. Ondan bashgada , olar aram aram sumkasynyn icini dörjelemegi de halayarlar.
*Elini görkezmek haýysh edilende , erkek kishiler ayasyny yokary tutup görkezyarler , zenanlar bolsa ayasyny ashak edip görkezyarler.
*saud arabystanda eg...

Dowamy »

1418 7
Köneler, 8 years ago


Gawun baýramy

Ýetip gelýän gawun baýramynyz gutly bolsun !

Dowamy »

1440 14
Köneler, 8 years ago


Gawun baýramy

Ýetip gelýän gawun baýramynyz gutly bolsun !

Dowamy »

511 0
Köneler, 8 years ago


Sada gyz

Diyibersinler,gyza gytlyk yok diyip,
Sen hemishe arzylysyn sada gyz,
Sen , gar basan gayalar dey elyetmez,
Jahan keshde, durna yaly gùnasiz.

Asylly eneden, alyp edebi,
Sadalygy, kitaplardan öwrendin.
Bu dunya cirksiz ýùregin bilen,
Hapalygy, yamanlygy yigrendin.

Sen syrly dymy...

Dowamy »

718 2
Köneler, 8 years ago


Täzeräk agza

Salam.Gowmy yagdaylarynyz. Men sizin aranyza taze goshuljak bolyan. Men sizin yazanlarynyzy uly howesjenlik bn okayadym Aranyza goshulmak isleyadim. Mana kömek eden agza uly minnetdarlygymy bildiryarin. Menem gowja gyzyklyja zatlary yetirip duraryn.

Dowamy »

794 12
Köneler, 8 years ago


Ynha sheyle

Tap diya ona zat yazamok ashagyndaka tekisdimi yazyan on ashagyndakada tekisdin adyny On ashagyndakada öran,shat diyip yazyan weli yene tap zat gaytalanyp dura

Dowamy »

655 4
Köneler, 8 years ago


Uly haýysh mana kömek edin!

Hic dùshùnemok . Nadip ulanmaly? Way, yöne azashyp ýörùn.

Dowamy »

614 3
Köneler, 8 years ago


Täze agza

Dowamy »

846 12
Köneler, 8 years ago