salam talyplarcomçylat gurgunmysyñyz amanmy aman saglykmy gowmy öý îçerler çaga çuga agtyk çowluk ýuluk menä $uwagt odiýen gowdal sebäbi mail.ru da registrasiya bolanaklay nomer soraya nomerini yazsanam yalñy$ diyya komek edayinda

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir