hormatly dostlar, we gyz doganlar, kim bolsa bolsun, adamy yazgarmajak bolalynda, gelin diyilip achylan tema yaman janym yandy, kim bolsa bolsun, bashga birinin ayiby usdunden gurlemek gowy dal. bir waka bar, yadyma dushenini aydayin... bir gyz, onune gelen gunani arkasyna gechirman hemme edip bilen gunasini etya, indi ondan nam nyshan galanok, hemmekim yuz owurya. emma suwsyz galan bir gujuge suw berip Allanyn rahmetini gazanya we jennete girya... yene biri bar, birgun hydyr ata mekga baryar, gorse bir yashuly diwara suyenipdir dileg etya, doga etya, aglaya, gunalerinin bagyshlanmagyny soraya. son hydyr ata mun yanyna barya, shun dogasyny alayin diyip, emma kalbyna seredende gorya, aladasy gelni, chagalary, mashynjyk almak, dunyalik arzuwlar. son hydyr ata on yanyndan uzaklashyar. bashga bir gun bazarda gezip yorka yetginjek bir oglan, gunalerin kellesini doly oynayan yashyndaky oglan bazaryn ortarasynda zat satyp otyr. onun yanyna baryar, kalbyna seretyar, kalby her uranda "estagfirallah" diyip dur, gunalere garshy... bizin haysyzmyz kim boljagymyz belli dal, haysymyzyn kalbymyzdan name gechyani belli dal. shonyn uchin gelin bashgalaryny yazgarmalynda...

Köneler, aga593 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir