Russiýa-Gresiýa Çehiýa-Gresiýa Ine bu günem toparlardaky üçünji aýlaw oýunlary bolar. üçünji aýlawdaky oýunlaň hemmesi şol bir wagtda, ýagny 23:45-de bolar. Şonuň üçin gitjek ýeriňiz bolsa arkaýyn gidiberiň. Sebäbi iki oýunam aýdyşymyz ýaly giç başlaýar. Bu oýunlary Türkmenlerden Yaşlyk bilen Türkmensporty kanallary, Türkden trt1 we trtspor kanallary, orslardan Rossiýa we ort kanallary bir wagtda görkezer.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
  Raimend 8 years ago
 • Orslaryñ peydasyna goyan prognozlarym jal'ko
  idealman92 8 years ago
 • greklar oturdy orslary,euro 2008-de utan boldular orslar!penalty bolmalydy yanky oyunda karagunisi yykanda ignashevich.umuman,greklar tuweleme!
  1merdan 8 years ago
 • rasiiýa ha öýüne gaýtmaly boldy, pragnozlaram tersine, aý borda
  Yegen 8 years ago
 • Grekler agsham umny hereket etdiler, edil nemislen oyny yaly hereket etdiler. Zashitalaryny iki hatar duzduler, sheydibem utdylar
  messibet 8 years ago
 • Греция - Россия - 1:0
  Гол: Карагунис, 45
  messibet 8 years ago
 • Чехия - Польша - 1:0
  Гол: Йирачек, 72
  messibet 8 years ago
 • Orsýet- Gresiýa oýnunda ýekeje agzada oçko gazanmandyr. Şonuň üçin ol oýun üçin tablissa goýjagam däl. Hemme agza 0 (nol) oçko gazanypdyr.
  messibet 8 years ago
 • Çehiýa-Polşa oýnundan soňky netijeler:
  1.Baybow-3
  2.Ahmetjan18-3
  3.Ezba-2
  4.Magnit-2
  5.Bayramsoltan-2
  6.Leonardo-2
  7.Messibet-2
  8.Merdanmr-2
  9.Simpotyaga-2
  10.1merdan-0
  11.Wulkan-0
  12.Oscr1-0
  13.Yegen-0
  14.Brawo-0
  15.mirasymyz-0
  16.Hallboy-0
  17.Aysyzgije-0
  18.Fatality-0
  19.Yzganttm-0
  20.Aklym1989-0
  21.Raimend-0
  22.Sukomoto-0
  23.Pamir-0
  24.M1-0
  25.marylee-0
  magnit 8 years ago
 • Orslara cish diysen mla, ekrana sygman gygyran bolup -greklar gruppada in gowshak komanda - diyen bolup, gowshakcada bolmadylar alkagolikmyratlar
  magnit 8 years ago
 • Orslara cish diysen mla, ekrana sygman gygyran bolup -greklar gruppada in gowshak komanda - diyen bolup, gowshakcada bolmadylar alkagolikmyratlar
  Yegen 8 years ago
 • Mmmbah.. Orslar - Çehleri 4-0 utdylar, Çehler - Grekleri 2-1 utdylar, Greklerem - Orslary 1-0 utdylar. Oyune gaydyanam Orslar boldy. Bu nahili bolyaray..
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri