Ukraina-Fransiya Şwesiýa-Angliýa Ertir agşamam ikinji turyň iň soňky oýunlary bolýar. eýýäm 3-nji turda oýunlaň hemmesi 23:45-de başlanar. Her gün oýnaljak oýunlaryň ikisem bir wagtda bolar. Ertir birinji oyunda sagat 21:00-da ukraina bilen Fransiýa duşuşar. Sagat 23:45-de Angliýa bilen Fransiýa duşuşar. Onda prognoza başlaberiň!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir