Gresiýa-Çehiýa Polşa-Rossiýa Ertir oynaljak oýunlaram şu wagtdan ýazyp goýaýaýyn diýdim. Belki ýetişip bilmeýänler bardyr. Birinji oýun 21:00-da Gresiýa bilen Çehiya, ikinji oyunda bolsa 23:45-de Polşa bilen Rossiýa duşuşar. Onda başlaberiň. Ýöne bu gunki oyunlara prognoz goymanam yatdan çykarmaň!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir